František Záviška

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 10x

(český fyzik)

* 18.11.1879 Velké Meziříčí
x 17.4.1945G ifhorn

Po absolvování gymnázia roku 1898 studoval v letech 1898 - 1900 na Filozofické fakultě české Karlo - Ferdinandovy univerzity v Praze. Roku 1900 přešel na čas na právě založené České vysoké škole technické v Brně a ještě za studia se tam stal asistentem českého fyzika profesora F. Koláčka (1851- 1913 ). V Praze promoval v roce 1903 a nastoupil jako asistent experimentální fyziky u českého fyzika profesora Č. Strouhala (1850 - 1922) ve Fyzikálním ústavu české univerzity v Praze. Po habilitaci roku 1906 v Praze pracoval rok v Cavendishově laboratoři v Cambridgi u anglického fyzika J. J.Thomsona ( 1856 - 1940 ), kde se věnoval experimentům s Wilsonovou komorou . Od roku 1908 pracoval u profesora Koláčka v Ústavu teoretické fyziky české univerzity v Praze. Od roku 1910 přednášel za nemocného Koláčka a po jeho smrti převzal roku 1914 jako mimořádný profesor Koláčkovy povinnosti na univerzitě. Řádným profesorem teoretické fyziky na Filozofické fakultě UK se stal 1.4. 1919. Původní vědecký zájem F. Závišky se soustřeďoval na problematiku úplného odrazu světla od anizotropních látek (krystalů ) a na zkoumání vlivu rentgenového záření na kondenzaci vodních par. Později se zajímal především o teorii elektromagnetického pole, zejména o teorii vlnovodů, a věnoval těmto otázkám devět prací. Ačkoli dosáhl řady původních výsledků, jeho publikace, a tím i zásluhy, ve své době zapadly a byly znovuobjeveny a experimentálně potvrzeny až později, s rozvojem techniky velmi krátkých elektromagnetických vln. V letech 1901 - 14 spolupracoval na vydávání Přehledů pokroku fysiky v publikacích České akademie věd a umění, které upozorňovaly českou fyzikální obec na problémy světové fyziky. Pozornost širší fyzikální veřejnosti upoutala Záviškova populární kniha Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační (1925). Svoje relativistické stanovisko musel bránit proti některým svým kolegům, zejména profesorům V. Posejpalovi (1874 - 1935) a B. Hostinskému (1884 - 1951). Roku 1933 vyšla Záviškova učebnice Mechanika a roku 1943 Thermodynamika. V roce 1951 vydal český fyzik profesor M. Brdička (*1913) z pozůstalosti jeho Kinetickou theorii plynů. Záviška během svého působení na Přírodovědecké fakultě zařazoval do fyzikálních přednášek moderní partie - kinetickou teorii plynů, teorii relativity a kvantovou mechaniku. Od roku 1924 byl řádným členem České akademie věd a umění a od roku 1929 Královské české společnosti nauk. Ve školním roce 1927- 28 byl děkanem Přírodovědecké fakulty UK. V letech 1935 - 37 byl hlavním redaktorem Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky, od roku 1942 předsedou Jednoty českých matematiků a fyziků. 21.1.1944 byl Záviška zatčen gestapem, na pochodu smrti z tábora Osterrode onemocněl úplavicí a zemřel záhy po osvobození v Gifhornu u Braunschweigu.

(konec článku František Záviška)

Vytisknout referát František Záviška | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela