Vratislav II.

autor: Vilém Vácha datum: zobrazeno: 8x

Vratislav II. byl významný český panovník a vlastenec. Narodil se po roku 1031, jako druhorozený syn českého knížete Břetislava I. (vládl 1034 – 1055). Po smrti svého staršího bratra Spytihněva II. (český kníže 1055 – 1061) dne 28. 1. 1061 se stává Vratislav II. knížetem a vládl českému státu až do své smrti 14. 1. 1092.Během své vlády se několikrát postavil do čela českých vojenských výprav do sousedních zemí. Díky těmto výpravám připojil po nějakou dobu k českému státu Míšeňsko, východní saskou marku (později Dolní a Horní Lužici) a východní bavorskou marku (pozdější Horní a Dolní Rakousy) a v dubnu 1085 se stal prvním českým králem a zároveň polským králem. Slavnostní korunovaci provedl v bazilice sv. Víta na Pražském hradě dne 15. 6. 1085 trevírský arcibiskup Egilbert. Tím, že se stal králem, bylo potvrzeno mezinárodní samostatné postavení českého státu. Již jeho předchůdce a bratr Spytihněv II. získal právo od papeže nosit biskupskou mitru, tj. byl uznán za duchovního vůdce svého národa svatým stolcem. Spojení práva biskupské mitry a koruny je panovník chápán jako první úředník a manager státu, vrchní velitel ozbrojených sil, záruka práva (vlastnictví, zdraví a života obyvatel), ale také jako morální vůdčí osobnost.Jako vlastenec Vratislav II. hned po svém nástupu k moci v létě roku 1061 pozval nazpět do země mnichy praktikující slovanskou liturgii do Sázavského kláštera, které vyhnal jeho bratr Spytihněv II. Tento klášter se v jeho době stává centrem slovanské liturgie a kultury, mající základ ve staroslověnštině z doby Velkomoravské říše. V roce 1063 obnovuje moravské biskupství, ale se sídlem v Olomouci, jenž zaniklo po roku 906 z důvodů zničení Velké Moravy Maďary. V roce 1070 zakládá vyšehradskou kapitulu, jež mu sloužila jako jakési ministerstvo zahraničních věcí. Během své vlády přesídlil na Vyšehrad z Pražského hradu, a to mimo jiné z úcty k tomu, že Vyšehrad byl sídlem bájných Přemyslovců, tj. jeho předků. Vyšehrad nechává přestavět v honosné rezidenční sídlo. Z této doby se nám zachovala nádherně ilustrovaná kniha Vyšehradský kodex (evangeliář), na který Vratislav II. při své korunovaci přísahal.Na Pražském hradě nechal dostavět baziliku sv. Víta, kterou započal již jeho bratr Spytihněv II. V tomto příznivém českém kulturním prostředí tradičních hodnot za jeho vlády začíná působit pozdější děkan pražské kapituly Kosmas (žil v letech 1045 – 1125, autor Kosmovy kroniky, tj. prvního souboru českých dějin). Za jeho vlády je také umožněno, aby probíhala populační exploze Čechů.Ve státní ideologii je vytvořena úcta k sv. Václavu, jak ji známe dnes, tzn. sv. Václav je na věky věků nebeský vládce země a národa, který chrání a nedá mu zahynouti. Přičemž pozemský český panovník je jen jeho pozemský zástupce, který se mu chce co nejvíce přiblížit.

(konec článku Vratislav II.)

Vytisknout referát Vratislav II. | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela