Vladimír Iljič Lenin

autor: Denisa Trlová datum: 15.09.2002 zobrazeno: 11x

(22. dubna 1870 - 21. ledna 1924)

Vladimír Iljič Lenin (Uljanov) studoval práva a roku 1893 se usadil v Petrohradě jako advokát. Poprava jeho brata Alexandra Iljiče Uljanova v roce 1887 kvůli plánovanému atentátu na cara Alexandra III. Jej přivedla k socialistickému hnutí. Za založení "Bojového svazku dělnické třídy" byl v roce 1895 poslán na Sibiř a v letech 1900 - 1905 a 1907 až 1917 žil v exilu. V roce 1903 (ŕ 28,.března) se mu podařilo rozštěpit stranu na bolševiky a menševiky, Jako vůdce bolševiků se ve věku 47 let stal předsedou rady lidových komisařů.

Vladimír Iljič Lenin žil, pracoval a bojoval v době kdy historická bitva mezi prací a kapitálem, mezi vykořisťovanými a vykořisťovateli vstoupila do rozhodující fáze, do fáze zániku kapitalismu a výstavby nové komunistické sociálně ekonomické formace. Bylo přímo osudově nutné provést hluboký rozbor nastupující epochy, ukázat její místo v historickém vývoji, zjistit její rysy i objektivní zákonitosti a v této souvislosti stanovit - na základě změněných podmínek - úkoly dělnické třídy.
Leninovým osudem bylo vést jednotnou kampaň, proti politické hlouposti, podlosti a oportunisty. [Jak se zmínil v dopise Inesse Armandové (1916 ) ].
A nenávist darebáků za to. A přece bych, dodává Lenin nevyměnil svůj osud za mír s darebáky a oportunisty.
Ideologii ovlivňující dělnické hnutí pokládal za neoddělitelná rys marxismu a marxistické strany. Úkol marxistů viděl v tom, aby dělnické třídě pomáhali pochopit., že ani jedno své vítězství nemůže dobýt bez boje proti třídě kapitalistů a jejich reformistickým náhončím. Přitom v boji proti revisionismu své doby viděl prolog budoucích bojů s revisionismem a oportunismem jako buržoazní liberalismem v dělnickém hnutí.
Zatím co i nejlepší leví v čele straně II. (Internacionály - německé sociální demokracii) - se spokojovali pouhou obranou revolučních principů Marxova učení, V.I.Lenin nejen vysoko pozvedl revoluční prapor marxismu, nejen obhájil světový názor proletariátu, ale rozpracoval jej ve všech směrech.
V těchto podmínkách rozpracoval teorii socialistické revoluce a diktatury a proletariátu a učení dělnické straně nového typu, o jejich programových, strategicko - taktických a organizačních základech, o vedoucí úloze revoluční dělnické strany v systému diktatury proletariátu. Úlohu vedoucí síly a organizátorky třídních bojů proletariátu nemohly hrát strany sociálně demokratického, reformistického typu. Dělnická třída potřebovala (potřebuje) avantgardu zcela jiného, nového typu potřebovala (potřebuje) stranu socialistické revoluce a diktatury proletariátu.
Ideu Hegemonie dělnické třídy v nastupující buržoazně demokratické revoluci. V e svazku proletariátu s rolnictvem a v hegemonii proletariátu. Lenin objevil možnost přerůstání revoluce demokratické v socialistickou…
Lenin vypracoval teorii přerůstání buržoazně demokratické revoluce v revoluci socialistickou a formuloval strategická hesla jako první a druhé etapy revoluce.

Zároveň však byla vyvrácena i dogmatická představa menševiků.
Ve Filozofii vůbec, jak v gnoseologii, tak i v sociologii, "napsal v práci materialismus a empiriokriticismus.
Kdo očekává " čistou" sociální revoluci, ten se jí nikdy nedočká ironicky poznamenal Lenin. V průběhu socialistické revoluce proletariát odstraňuje diktaturu buržoazie, likviduje starou státní mašinérii a vytváří stát diktatury proletariátu, , která je demokracií pro většinu li a diktaturou proti menšině, proti vykořisťovatelům.

V.I.Lenin - ruský revolucionář a sovětský politik, zakladatel a vedoucí představitel SSSR, marxistický teorik, zemřel v Gorkách u Moskvy dne: 21. ledna 1924

(konec článku Vladimír Iljič Lenin)

Vytisknout referát Vladimír Iljič Lenin | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela