Hermann Hesse

autor: Jiří Petrželka datum: 12.09.2002 zobrazeno: 14x

(2.7.1877 - 9.8.1962)

Hermann Hesse se narodil 2. července v Calw ve Württembersku. Jeho otcem byl Johannes Hesse (1847-1916), pobaltský misionář, a matkou Marie (rozená Gundertová, 1842-1902), jejímž otcem byl známý indolog, jazykový vědec a misionář Hermann Gundert.

V letech 1881-1886 žil Hesse se svými rodiči v Basileji v severním Švýcarsku. Potom se vrátili do Calw. V letech 1890-91 studoval latinskou školu v Göppingenu jako přípravu na württemberské zemské zkoušky (7/1891), které byly předpokladem pro bezplatné vyučení na evangelického teologa. Od září 1891 se účastnil evangelických seminářů v klášteře Maulbronn, ze kterého však po sedmi měsících utekl.

Duben a květen 1892 strávil na léčebné kůře v Bad Boll, v červnu se pokusil o sebevraždu a pak byl převezen do nervového léčebného ústavu, kde byl do srpna. V listopadu byl pak přijat na gymnázium.

V letech 1894-95 pracoval 15 měsíců jako praktikant v Calw v továrně vyrábějící orloje (firma Perrot).

Roku 1896 se objevilo první básnické dílo Das deutsche Dichterheim. V říjnu 1898 pak první knižní publikace Romantische Lieder . Roku 1899 začal psát román Schweinigel.

V září 1899 se přestěhoval do Basileje, kde do roku 1901 pracoval v jednom knihkupectví. Od roku 1900 psal články a recenze do Všeobecných švýcarských novin.

V březnu 1901 podnikl cestu do Itálie, kde byl do května. V roce 1902 zemřela Hesseho matka. Roku 1903 podnikl s milenkou Marií Bernoulliouvou druhou cestu do Itálie. V květnu se zasnoubili a následujícího roku měli sňatek. Přestěhovali se do Gaienhofenu poblíž Bodamského jezera. Měli spolu tři syny - Bruna (1905), Heinera (1909) a Martina (1911).

Od října 1903 do června 1904 psal v Calw dílo Unterm Rad (Pod koly), které bylo vydáno roku 1906. Roku 1904 se objevilo dílo Peter Camenzind. Spolupracoval s mnoha novinovými plátky a sepsal biografické studie Boccaccio a Franz von Assisi. Roku 1908 byly vydány povídky Nachbarn (Sousedé). Roku 1910 se objevilo dílo Gerdrud (Gertruda) . Od září do prosince pobýval v Indii s malířem Hansem Sturzeneggerem.

Od roku 1912 opustil Hesse natrvalo Německo a usídlil se s rodinou v Bernu. Roku 1913 vydává dílo Aus Indien. Aufzeichnungen einer indischen Reise. V březnu 1914 se objevuje román Roßhalde (Panský dům) .

Po začátku války se Hesse dobrovolně hlásil k účasti, ale roku 1915 byl odvolán pro neschopnost vykonávat službu a přidělen na německé velvyslanectví v Bernu, kde měl do roku 1919 na starost Němce zajaté a intervenované ve Francii, Anglii, Rusku a Itálii. Obstarával jim četbu, vydával pro ně noviny a roku 1917 založil nakladatelství pro válečné zajatce (Verlag der Bücherzentrale für deutsche Kriegsgefangene), ve kterém vydal do roku 1919 dvacet dva svazků. Obsahují četná pacifistická pojednání a výstrahy.

Roku 1915 se objevují díla Knulp. Drei Geschichten aus dem Leben Knulps (Knulp. Tři příběhy z Knulpova života), povídky a úvahy Am Weg, Musik des Einsamen. Neue Gedichte a povídky Schön ist die Jugend .

Roku 1916 se Hesse nervově zhroutil kvůli smrti otce, začínající schizofrenii manželky, smrtelnému onemocnění nejmladšího syna a neustálým politickým útokům z Německa. V lázních v Sonnmattu u Luzernu podstoupil psychoterapeutickou léčbu.

V roce 1917 je mu německým ministerstvem války naznačeno, aby přestal psát články kritizující dobu. Používá pseudonym Emil Sinclair a sepisuje dílo Demian .

V dubnu 1919 se mu rozpadla rodina poté, co ženu nechal v léčebném ústavu a děti svěřil známým. V květnu se přestěhoval do Montagnoly poblíž Lugana, kde žil do roku 1931. Objevují se díla Kleiner Garten Erlebnisse und Dichtungen a Demian. Die Geschichte einer Jugend. Vydána je rovněž sbírka Märchen (Pohádky) .

Roku 1920 jsou vydány Gedichte des Malers, které obsahují deset básní. Dále pak povídka Klingsors letzter Sommer (Klingsrovo poslední léto) a Wanderung (Putování). Roku 1922 vychází Siddhartha. Eine indische Dichtung (Siddhartha. Indická báseň) .

Od roku 1923 do 1952 navštěvoval Hesse každoročně na podzim lázně poblíž Curychu. V červnu 1923 se rozvedl z Marií. Následujícího roku se oženil s Ruth Wengerovou, dcerou spisovatelky Lízy Wengerové.

Roku 1925 vychází dílo Kurgast (Lázeňský host), v dalším roce vyprávění Bilderbuch (Obrázková kniha) . Hesse byl roku 1926 zvolen za zahraničního člena Pruské akademie umění. Roku 1931 z ní vystoupil.

V roce 1927 se objevuje dílo Der Steppenwolf (Stepní vlk) a k jeho padesátým narozeninám je vydána jeho první bibliografie (Hugem Ballem). Na přání manželky Ruth se oba rozcházejí.

Roku 1929 vychází dílo Trost der Nacht. Neue Gedichte, o rok později pak Narciß und Goldmund (Narcis a Goldmund) .

Roku 1931 se Hesse přestěhoval do nově postaveného domu v Montagnole a oženil se s historičkou umění Ninou Dolbinovou. Objevují se díla Kinderseele (Dětská duše) a Klein und Wagner (Klein a Wagner) .

Roku 1932 se objevuje dílo Die Morgenlandfahrt (Pouť do Země východní). Od tohoto roku až do roku 1943 pracuje na díle Glasperlenspiel (Hra se skleněnými perlami) . Roku 1934 se Hesse stává členem švýcarského sdružení spisovatelů.

Roku 1935 se objevují povídky Fabulierbuch (Kniha vyprávění), roku 1937 Gedenkblätter, Neue Gedichte a Der lahme Knabe .

V letech 1939-45 jsou díla Hermanna Hesseho v Německu považovány za nežádoucí a některá se nesmí tisknout. Roku 1944 je gestapem zajat Hessův nakladatel Peter Suhrkamp.

Roku 1945 se objevují díla Berthold, ein Romanfragment a Traumfährte. Roku 1946 pak Krieg und Frieden (pojednání k válce a politice od roku 1914). Téhož roku Hesse získal Nobelovu cenu za literaturu. Roku 1950 Hesse přesvědčil Petera Suhrkampa k založení vlastního nakladatelství, které zahájilo provoz v červnu.

Roku 1951 jsou vydána díla Späte Prosa und Briefe, v roce 1954 Piktors Verwandlungen, v roce 1961 Stufen (Stupně) . Roku 1962 je o něm vydána bibliografie Helmutem Weiblerem. 9. srpna Hermann Hesse v Montagnole umírá.

(konec článku Hermann Hesse)

Vytisknout referát Hermann Hesse | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela