Heinrich Rudolf Hertz

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 32x

Německý fyzik

* 22.2.1857 Hamburk
+ 1.1.1894 Bonn

Hertz byl synem zámožného advokáta a senátora v Hamburku. Po absolvování střední školy chodil do nedělní školy, do roku 1878 studoval na technikách v Drážďanech a Mnichově, pokračoval ve studiích fyziky v Berlíně u přírodovědce, lékaře a filozofa H. Hemholtze (1821 - 1894) a fyzika G. Kirchhffa (1824 - 1887).
Doktorát získal v roce 1880, když dokázal, že proudy vznikající vlastní indukcí ve vodiči nejsou podmíněny setrvačností, jak se domníval německý fyzik W. Weber (1804 - 1891). V letech 1884 - 89 byl Hertz profesorem experimentální fyziky v Karlsruhe, od roku 1889 působil v Bonnu, kde se stal nástupcem německého fyzika a matematika R. Clausia (1822 - 1888). Zemřel na následky infekce zubní čelisti.
Hertz dovršil Maxwellovu teorii elektromagnetického pole po stránce experimentální i teoretické. Když berlínská Akademie vypsala cenu za potvrzení nebo vyvrácení Maxwellovy teorie elektromagnetického pole, ze které mimo jiné vyplývalo, že světlo je elektromagnetické vlnění, rozhodl se tento problém vyřešit.Vynalezl tzv. Hertzův generátor elektromagnetických vln, a to, že se tyto vlny odrážejí, lámou, interferují a polarizují s tejně jako světlo ve shodě s Maxwellovou teorií .Elektromagnetickým vlnám však Hertz nepřipisoval praktický význam, protože se domníval, že se nenávratně rozptýl do prostoru.V roce 1887 objevil Hertz vnější fotoefekt. Roku 1891 zveřejnil výsledky zkoumání průchodu katodových paprsků tenkou kovovou vrstvou, čímž položil základ nejen fyzice korpuskulárního záření, ale i metodám výzkumu struktury látek pomocí katodových paprsků. Byl i vynikajícím teoretikem. Objevil důležitá řešení Maxwellových rovnic, roku 1890 jim dal symetrickou formu vhodnou pro popis elektromagnetických polí v látkách, která zvýraznila plnou závislost mezi elektrickými a magnetickými jevy (Maxwellova-Hertzova elektrodynamika ), zavedl tzv. Hertzův potenciál a odvodil další důsledky Maxwellových rovnic. Hertz formuloval všeobecných variační princip mechaniky (Hertzův princip), vypracoval celou teoretickou mechaniku bez pojmu síly a zavedl pojem neholonomních vazeb. Na jeho paměť je pojmenována jednotka frekvence (1 Hz) a také decimetrové elektromagnetické vlny se nazývají Hertzovy.

(konec článku Heinrich Rudolf Hertz)

Vytisknout referát Heinrich Rudolf Hertz | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela