Maxim Gorkij

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 10x

Maxim Gorkij rozvíjel podněty ibsenovského a čechovského dramatu - především ve sféře společenské kritičnosti - na bázi sociologické, ideologické, třídní a politické. V roce 1902 se objevily dvě jeho hry: Měšťáci (překládá se také Maloměšťáci) a Na dně. V druhém textu přinesl tento bývalý "tulák" po širé Rusi, jenž prošel mnoha zaměstnáními, pohyboval se v kruzích revolucionářů včetně bolševiků a od devadesátých let byl literárně činný, svou znalost života v nejnižších a nejbědnějších vrstvách. Dal tu zaznít tónům beznaděje a zoufalství i vášnivému volání po opravdu lidském životě, jež odmítalo tento způsob existence nehodný člověka. V Měšťácích zesílily ideologické a ideové polohy. Je to jakýsi sociologický a psychologický průřez měšťanskou rodinou malého ruského provinčního města. Nechybějí tu ani tóny generačních rozporů, ani kritika "rozervané" romantické duše, která svůj žal z "měšťáctví" utápí v pití, a konečně ani ideologický a politický akcent na nastupující dělnickou třídu, která nezná "jízdní řád, jenž by se nedal změnit". Před první světovou válkou napsal Gorkij ještě řadu dalších dramat, v nichž se s menším nebo větším úspěchem snažil o takto koncipovanou sondu do předválečné ruské společnosti. Přitom se zesilovaly rysy třídně a ideologicky zabarveného pohledu. Po roce 1917 pak Gorkij převedl všechny tyto tendence a zkušenosti na půdu tzv. "socialistického realismu" a jeho dramatika se vlastně stala jakýmsi vzorem pro obraz ideově zaměřeného jednání v dějinách (Jegor Bulyčov, Dostigajev a ti druzí atd.). V tomto duchu přepracoval Gorkij i některé své předválečné hry - např. Vassu Železnovovou.

Měšťáci
Měšťáci či také Maloměšťáci Maxima Gorkého se odehrávají v "nějakém" ruském provincionálním městě N. na přelomu 19. a 20. století. Ale to není tak podstatné, je to nutné vědět proto, abychom pochopili, že v tomto světě se všechno začíná hýbat, proměňovat, ale že starý ustálený pořádek tu ještě existuje a má svůj silný vliv. Ale už sem cosi nového začíná pronikat. A ten malý, pokorný, snaživý, opatrný životní styl se začíná hroutit. S ním se hroutí i svět, do něhož tento životní styl patřil a jemuž byl oporou.


(konec článku Maxim Gorkij)

Vytisknout referát Maxim Gorkij | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela