Gaius Julius Caesar

autor: Jakub Sochůrek datum: 24.2.2002 zobrazeno: 12x

S odstupem dvou tisíciletí vnímáme osobu G. I. Caesara jako vynikajícího vojevůdce a státníka. Narodil se v roce 100 a zemřel 44 př. n. l.. Pocházel ze starobylého rodu Juliů [Jůliů].Což ho předurčovalo k vysoké státnické a vojenské službě. Vysloužil si hodnosti aedila, kvestora, nejvyššího pontifika a městského praetora. V té době procházela republika krizí, proto uzavřel spolu s Pompeiem a Crassem triumvirát v roce 60 př. n. l..
V roce 59 př. n. l.byl Caesar zvolen konzulem. A od té doby se datuje vzestup osobní moci na úkor republikových institucí.Vedl válečné výpravy proti Gálii, pak dvakrát proti Británii. Potom Caesar pronásledoval Pompeia, nejdřív zneškodnil jeho legie v Hispánii a pak pronásledoval samotného Pompeia až do Egypta, kde ho našel už mrtvého. Urovnal spory o trůn mezi Ptolemaiem XIII. a Kleopatrou. Což vyvolalo válku mezi Caesarem a Ptolemaiem XIII. v němž Caesar vyhrál a Ptolemaius XIII. utekl. Dosadil Kleopatru na trůn v Egyptě. Pokračoval ve válečných taženích po pobřeží Severní Afriky. V Římě vzrůstal odpor proti jeho absolutistické moci. Skupinou republikánů (Brutus a Cassius) byl zavražděn. Z Caesarovi literární tvorby jsou nejznámější zápisky o Galské a Občanské válce (občanská válka popisuje události boje s Pompeiem).

aedil - policejní dozor nad městem, péče o zásobování, trhy, rozdávání obilí chudým
kvestor - úřední osoba, která kontroluje dodržování zákonů, pořádání slavností a her

(konec článku Gaius Julius Caesar)

Vytisknout referát Gaius Julius Caesar | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela