Břetislav I.

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 10x

Knížecí, ale nemanželský syn Břetislav, jediný dědic přemyslovského rodu, syn knížete Oldřicha I. a Boženy, si musel trpělivě a houževnatě vysloužit podporu českých předáků, která mu zajistila knížecí stolec. Jedním z významných předpokladů byl vhodný sňatek. Vyhlédnutou nevěstou byla Jitka ze Schweinfurtu, příbuzná německého panovnického rodu. Roku 1021 ji Břetislav unesl z kláštera. Již od roku 1019 však spravoval Moravu, kterou dobyl na Polácích jeho otec Oldřich. Po Oldřichově smrti byl Břetislav svým strýcem Jaromírem dosazen na trůn. V prvním období své vlády se orientoval na podmanění Polska. V roce 1038 dobyl Krakov, příštího roku sídelní polský hrad Piastovců ve Hnězdně. V bazilice P.Marie zde bylo uloženo tělo sv.Vojtěcha. Jeho ostatky byly přeneseny do Prahy. Ve Hnězdně byl vyhlášen nejstarší zemský zákoník, tzv. Břetislavova statuta. Obsahem těchto nařízení byla snaha po povznesení křesťanských mravů. První tři články se týkaly manželských poměrů, směřovaly proti mnohoženství, nerozlučitelnosti manželství, neposlušným hrozily prodejem do otroctví. Další články byly například namířeny proti rozšiřování počtu krčem, týkaly se zákazu trhů a veškeré práce v neděli a ve svátek atd. Břetislav neopomenul ani přikázat, aby mrtví byli pochováváni výlučně na hřbitovech.
Expanzivní Břetislavovy akce na úkor polského státu se sotva mohly líbit západním sousedům. Nástupce římského krále Konráda II., Jindřich III., se jim pokusil, s úspěchem, učinit konec. V roce 1040 byli sice Němci v šumavských lesích u Brodku poraženi, následujícího roku však přitáhlo vojsko až ku Praze. Břetislav musel na svůj plán velké slovanské říše rezignovat. Z polského výboje mu přesto zbyla část Slezska s Vratislaví.
V roce 1041 dal Břetislav nově opevnit Pražský hrad kamennými zdmi. Při bohatém mužském potomstvu se musel český kníže zabývat následnickou otázkou a jejími principy. Tzv. Břetislavův stařešinský zákon z roku 1054 stanovil pravidlo, aby se českým knížetem stal vždy nejstarší Přemyslovec, mladší členové rodu měli držet úděly pod jeho vrchním vladařstvím. Zvláštní postavení bylo přitom přisouzeno Moravě rozdělené na úděly, kde měli vládnout mladší synové. Poněkud překvapivé bylo, že pro duchovní dráhu nebyl určen nejmladší Břetislavův syn, ale čtvrtý Jaromír.
Břetislav zemřel na hradě Chrudim 10.1.1055 při výpravě do Uher. Byl pochován v kostele sv.Víta na Pražském hradě. Roku 1373 byly jeho ostatky přeneseny do nového Svatovítského chrámu.

Manželka: Jitka, dcerou Jindřicha ze Schweinfurtu.

(konec článku Břetislav I.)

Vytisknout referát Břetislav I. | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela