Bořivoj II.

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 10x

V roce 1081 se tento syn Vratislava II. a Svatavy vypravil v čele oddílu ozbrojenců za císařem Jindřichem IV. do Itálie, kde se o dva roky později významně podílel na dobytí Říma. Vrátil se do Čech v červnu 1084 s hrstkou spolubojovníků. Snahami Břetislava II. o prosazení Bořivoje jako svého nástupce byl porušen tzv. stařešinský zákon Břetislava I. Břetislava II. měl podle něho na knížecím stolci vystřídat Oldřich, syn Konráda Brněnského. Přijetím Čech v říšské léno roku 1099 se však počátkem roku 1101 stal knížetem skutečně Bořivoj. Tento postup měl závažné důsledky pro celé 12. století, kdy došlo několikrát k zásahům římských panovníků do českých poměrů.Aby uklidnil domácí poměry, vrátil Bořivoj hned po svém nástupu na trůn Oldřichovi brněnský úděl. Roku 1105 začal olomoucký kníže Svatopluk připravovat Bořivojovo svržení. Přitáhl k Praze, ale neuspěl. O dva roky později vpadl do Čech znovu. Bořivoj musel uprchnout ze země. V roce 1110 se zkusil zmocnit knížecího trůnu. Skončil však, z rozkazu císaře Jindřicha V., v porýnském vězení, z něhož byl propuštěn až roku 1116. Příštího roku byl neočekávaně z vůle Vladislava I. povolán podruhé na český knížecí stolec. Následující tři leta jeho vlády byla provázena řadou přírodních pohrom (povodně, vichřice). Bořivojovi se ale především vůbec nedařilo ve válce s Uhry, vedené již od roku 1116. V roce 1120 byl z neznámé příčiny sesazen z trůnu. Bořivoj II. byl mírný, laskavý až prostý člověk, mající přílišnou důvěru ve své okolí. Byla to ale osobní neschopnost, jež přivodila jeho definitivní pád. Odebral se do uherského vyhnanství, kde roku 1124 zemřel. Měl četné potomstvo, žádný z jeho synů se však nestal českým knížetem, naopak vystupovali pouze v podřízených úlohách. Tento rod brzy vymřel. Bořivojovo tělo bylo převezeno do Čech ještě v roce 1124 a je uloženo v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Manželka: Herbirka Babenberská


(konec článku Bořivoj II.)

Vytisknout referát Bořivoj II. | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela