Boleslav III.

autor: Fr. Hradil datum: 15.09.2002 zobrazeno: 12x

(zvaný Ryšavý)

Po otcově smrti se tento syn knížete Boleslava II. a Emmy stal v únoru roku 999 českým knížetem. Již předtím se však rozsáhlá říše, vytvořená Boleslavem I., prakticky rozpadla. Českému státu zůstala nejspíše pouze Morava. Tyto závažné skutečnosti byly vzápětí následovány i otřesy uvnitř země. Zcela oprávněně je se jménem Boleslava III. spojena první vážná krize českého státu. Nemálo k ní přispělo i spojenectví římského císaře Oty III. a polského krále Boleslava Chrabrého, přičemž symbolickou úlohu tu hrály ostatky Vojtěcha Slavníkovce. Nebezpečí však čekalo na knížete i doma. Dosedl na trůn ve zralém věku, neměl ale mužského potomka. Jeho dcera byla vdána za člena vládychtivého rodu Vršovců, kteří se tak přiblížili ke knížecímu trůnu. Byli tu však ještě mladší Boleslavovi bratři. Ty pokládal kníže za své velmi vážné konkurenty. Neváhal proto dát staršího z nich Jaromíra vykastrovat, Oldřicha chtěl bez úspěchu nechat zavraždit v lázni. Oba uprchli ze země.
Po náhlé smrti císaře Oty III. v roce 1002 využil Boleslav Chrabrý rozvratu, způsobeného bezohlednou politikou českého knížete, a obsadil Čechy. Na trůn byl povolán kníže Vladivoj, patrně vzdálený příbuzný jak Přemyslovců, tak polského panovníka. Vladivoj byl ovšem člověk naprosto neschopný, navíc neobyčejně holdující alkoholu. Zemřel již počátkem příštího roku.
Boleslav III. uprchl do východních Frank k markrabímu Jindřichovi Schweinfurtskému, který ho uvěznil; později se však dostal ke dvoru Boleslava Chrabrého. Ten se pokusil využít nově vzniklé situace a dosadil Boleslava III. podruhé v únoru 1003 na český knížecí stolec. Ale jen nakrátko. I to mu však stačilo, aby již 9.2.1003 vydal pokyn k vraždění Vršovců (včetně vlastního zetě). Po dvou měsících ho musel sám Boleslav Chrabrý sesadit z trůnu a dát ho oslepit, čímž ho podle soudobých představ provždy odstranil jako možného vládce. Následovalo uvěznění, z něhož Boleslava až po více než třech desítkách let vysvobodila smrt.
Jméno jeho manželky není známo, stejně jako jméno dcery, provdané údajně za neznámého Vršovce.

(konec článku Boleslav III.)

Vytisknout referát Boleslav III. | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela