Paul Delvaux

autor: Vendulka datum: 24.2.2002 zobrazeno: 9x

Narodil se v r.1897 v Belgii. Tento malíř dlouho hledal svou cestu, je neoimpresionistou,potom expresionistou až přibližně do r.1935. V tomto období na základě různého vlivu Giorgia de Chirica a René Magritta nalézá sám sebe a zapojuje se do surrealistického hnutí. Od té doby si již neklade za cíl reprodukovat vnější svět a zobrazovat ho sice přetlumočeně ale věrně: zkoumá intimitu a tajemnou oblast svého vnitřního života. Objektivní skutečnost ho zajímá jen potud, pokud je rámcem jeho snů. V nich se kouzelně setkávají místa i osoby a z jejich vztahů a kontrastů se rodí často znepokojující poezie. Chrámy, měsíční města, veřejné ulice nebo náměstí, místnosti bez nábytku jsou dekoracemi, ve kterých znovu nacházíme stejný typ ženy. Mladé a krásné, jednou nahé, jindy zahalené do listí nebo do dlouhých šatů s těžkými záhyby. Touto postavou je malíř posedlý. Celé jeho dílo s výjimkou několika kompozic s kostrami uspokojuje tužbu přiblížit se k ideální bytosti, která jakousi divnou změnou situací jako by pronásledovala ho a ne on ji. Surrealismus, hnutí za osvobození člověka dovoláváním se pudovosti a podvědomím, používá velmi rozmanité, výrazové a technické prostředky podle toho, kteří malíři se k němu hlásí. Delvauxův projev mnohem realističtější než Ernstův nebo Miróův je blízký projevu Chiricovu. Jenže je-li Chiricovo umění strohé, zjednodušené, vědomě chudobné, Delvaux je lyrik, který zdědil po vlámských předcích zálibu v harmonických tvarech. Maluje s velkým důrazem na podrobnosti, jenže zvýraznění detailů, příliš propracované pozadí nejednou rozptylují pozornost a odvádí ji od hlavního předmětu obrazu. Delvauxova paleta zpočátku zastřená se postupně vyjasnila až rozzářila. Několik cest do Itálie upevnilo jeho zálibu v živých barvách. Velmi pěkné akvarely doplňují dílo, o kterém můžeme říci, že je klasické prostředky a surrealistickým duchem.

(konec článku Paul Delvaux)

Vytisknout referát Paul Delvaux | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela