Václav Talich

autor: Jakub Klímek datum: 24.2.2002 zobrazeno: 6x

Václav Talich se narodil 28. května 1883 v Kroměříži. Od roku 1886 studoval na gymnáziu v Klatovech. Už na nižším Gymnáziu hrál v orchestru a vystupoval veřejně jako houslista. Vystudoval hru na housle na Pražské konzervatoři. Hojně pěstoval komorní hru. Zároveň byl sbormistrem akademického pěveckého sboru.
Na podzim roku 1903 odešel do Německa, kde se stal prvním houslistou, pak komorním mistrem houslí v Berlínské filharmonii. V roce 1906 poznává J.Suka, České kvarteto. Mezi lety 1908-1912 působil jako dirigent ve Slovinské filharmonii. V letech 1912-1915 odjíždí do Plzně kde je prvním kapelníkem a šéfem opery. Od roku 1922 začal podnikat umělecké zájezdy po Československu a pak i do zahraničí, Itálie, Vídně, Londýna, Bruselu a Paříže.
Za okupace v roku 1941poprvé provedl v Berlíně a Drážďanech Mou Vlast. Svým vystupováním v zahraničí se stal velmi populární. Po okupaci byl neprávem obviněn z kolaborace s Němci a stejně jako mnoho jiných českých umělců stíhán. Jeho velkým nepřítelem byl tehdejší ministr školství a kultury profesor Zdeněk Nejedlý. Ten byl též příčinou jeho odchodu z české filharmonie.
V roce 1949 byl povolán na Slovensko do Bratislavy, aby zde založil slovenskou filharmonii. Tento úkol splnil a nově založenou filharmonii, jako její hlavní dirigent, povznesl na světovou úroveň. Na Slovensku působil do roku 1952.
Po roce 1952 se vrátil zpět k České filharmonii, kde spolupůsobil se sbormistrem prof. Stupkou.
Od roku 1954 nemohl kvůli nemoci vystupovat na veřejných koncertech a omezil se pouze na nahrávání gramofonových desek.
V roce 1956 odešel na odpočinek. Žil v Berouně, kde po dlouhé nemoci 16. března v roce 1961 zemřel.

Mezi hudební skladatele , kteří měli největší vliv na Václava Talicha patří: J. Suk, A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, k nim se stále vracel a hledal nové reprodukční řešení. Václav Talich měl velké předpoklady úspěšné dirigentské dráhy, nadán bohatou hudebností a vzdělán u předních pedagogů ( Mařáka, Ševčíka), vyškolen v komorní souhře s českým kvartetem a v četných orchestrech pod vedením slavných dirigentů. Uspěšně se mu podařilo spojit vokální a instrumentální hudbu.
Václav Talich patřil mezi největší české dirigenty.

(konec článku Václav Talich)

Vytisknout referát Václav Talich | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela