Bedřich Smetana

autor: Honza Dílek datum: 15.09.2002 zobrazeno: 23x

(1. 3. 1824 - 12. 5. 1884)

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František a pracoval jako sládek v zámeckém pivovaru v Litomyšli. Bylo mu 43 let, když se Bedřich narodil. Jeho matka Barbora, rozená Lynková, byla dcera panského písaře, při narození Bedřicha jí bylo 29 let. Barbora byla druhou manželkou Františka Smetany. Bedřich se narodil jako 11. dítě a první syn, po něm přišlo na svět ještě 7 dětí.

Bedřichovi bylo dopřáno šťastné dětství. Smetanovi se cítili českými vlastenci, nejvíce se věnovali hudbě. Otec hrál obstojně na housle. Jako roční dostal Bedřich housličky a otec ho sám učil. Později mu otec František koupil klavír. Poprvé konzertoval před veřejností 4.října 1830. Do školy začal chodit v Jindřichově Hradci, později v Jihlavě, v Německém Brodě a v Praze. V Praze se zamiloval do 17 leté Lousiny a z této první lásky zůstala Lousina polka. V roce 1843 dokončil studia v Plzni a stal se učitelem hudby u hraběte Thuna a v roce 1849 si otevřel hudební ústav. 27.8.1849 se oženil s Kateřinou Kolářovou a zkomponoval Svatební scény, další rok složil klavírní cyklus Lístky a črty a polku Našim děvám. S Kateřinou měl 4 dcery: Bedřišku, Gabrielu, Žofii a Kačenku. Brzy nato tři dcery zemřely a zůstala jim jenom Žofie. Po této tragédii onemocněla i Kateřina. Měli dluhy, proto Smetanovi odjeli do Švédska, kde Bedřich zdrcen skonem svých dětí složil Trio g-moll. Kateřině drsné podnebí nesvědčilo a onemocněla tuberkulosou a ve svých 32 letech dne l9.4.l859 zemřela.

Nedlouho poté se zamiloval do Betty Ferdinandové na Lamberském statku u Mělníka a zasnoubil se s ní. Složil pro ní Bettynu polku. V roce 1860 se s ní oženil. Opět odjel do Švédska, kde složil cyklus polek Vzpomínka na Čechy. S Betty měl dvě dcery: Zdenu a Boženu.

V roce 1863 otevřel Smetana hudební ústav v paláci Lažanských. Stal se sbormistrem Hlaholu a zkomponoval svou první operu Braniboři v Čechách. Téhož roku koupil od Karla Sabiny text ke komické opeře a 3O.5.l866 došlo k prvnímu představení Prodané nevěsty. Ani tato opera neměla velký úspěch.

Od roku l867 působil Smetana jako šéf opery Prozatimního divadla a v tomto roce dokončil operu Dalibor. V roce l868 se podílel na slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu a začal pracovat na opeře Libuše. V roce l873 napsal operu Dvě vdovy. Výrazněji se začínají projevovat jeho zdravotní potíže a ve svých 50 letech dne 20.10.1874 ohluchl. V této době začal skládat cyklus šesti symfonických básní Má vlast: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Dokončil ho v roce 1879.V roce 1876 dokončil operu Hubička, libreto pro něho složila Eliška Krásnohorská.

V roce 1878 byla premiéra opery Tajemství a o dva roky později obdržel libreto Čertovy stěny, kterou dokončil v roce 1882. 11.6.1881 se Smetana účastnil prvního otevření Národního divadla, poprvé se hrála jeho Libuše. U příležitosti znovu otevření Národního divadla 18.11.1883 (po požáru v srpnu 1881) se opět hrála Libuše.

Zdravotní stav Smetany se prudce zhoršuje a v dubnu 1884 byl převezen do pražského ústavu pro duševně choré, kde 12. 5. 1884 zemřel. 15.5.1884 se konal pohřeb. Jeho rakev byla pokrytá vlajkou, dělnická kapela mu hrála smuteční pochod z Dalibora. Pohřben je na vyšehradském hřbitově. Ten den se v Národním divadle hrála Prodaná nevěsta.

(konec článku Bedřich Smetana)

Vytisknout referát Bedřich Smetana | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela