Rudolf Růžička

autor: Miroslav Kaduch datum: 03.08.2002 zobrazeno: 9x


Skladatel RUDOLF RŮŽIČKA, nar. 25.4.1941 v Brně, ztělesňuje vyhraněnou osobnost artificiální hudby XX. století. Umělecký vklad nástrojově utvrzovaný na brněnské konzervatoři (1958-62), dotváří studium skladebných disciplín na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Tvůrčí vliv učitelů Theodora Schaefera, Miloslava Ištvana (1962-67) a na elektronickou hudbu orientovaného Miloslava Kabeláče (1967-69), má stěžejní význam na formování estetických a racionálních představ budoucího skladatele, pedagoga, teoretika a hudebního publicisty.
Stylově značně diferenciovaný vývoj skladatele, odrážející se v kvalitativních aspektech rozsáhlé vokální, komorní a orchestrální tvorby tradiční návaznosti, se posléze etabloval ve specifickém žánru elektroakustické a computerové hudby. Totalitním režimem pronásledovaný komponista, hájící alternativní umění, probojovává druhový žánr experimentální hudby, nabývající nyní stále většího společenského ohlasu. Své humanitní a demokratické postoje přenáší skladatel nejen do didaktické práce pedagoga elektroakustické a computerové kompozice na Janáčkově akademii múzických umění (od r.1969) a na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity v Brně. V Růžičkově díle odkrýváme neoavantgardní technologie, kde počítač slouží k výpočtům nové entity kompozičního materiálu, inovujícího skladebný proces po stránce formové a tektonické. Skladatel zde nastoupil cestu novodobých inspirací, vytvářejících spontánní protiklad k přebujelé technizaci některých computerově automatizovaných procesů.
Výsledky Růžičkových uměleckých snah byly oceněny první cenou v mezinárodní soutěži "Musica Nova" za skladbu Gurges (1970). Stejné mety dosáhl skladatel kompozicí Tibia I. v soutěži o cenu Marcela Josseho v Paříži (1984) a v soutěži liturgických skladeb "Mariazell '93" konané v Salzburgu za Crucifixion I.. Následovala řada dalších cen a čestných uznání. Za vynikající uměleckou činnost je Růžička vyznamenán cenou Masarykovy akademie umění v Praze (1993), je čestným členem v "Confederation of Chivalry" v Sydney. Neformální pocty se skladateli dostalo jmenováním stálým členem soutěžní poroty "International Computer Music Competition NEWCOMP" (od r. 1986), každoročně realizované v americkém Bostonu a předsedou jury mezinárodní soutěže "MUSICA NOVA", konané od r.1992 v Praze.
V rámci retrospektivního a perspektivního vývoje kompoziční tvorby Rudolfa Růžičky dlužno též připomenout skladatelovo působení v avantgardní umělecké skupině A, součinnost s dalšími brněnskými autory ve skladatelském týmu, činorodé pracovní zapojení v rozličných domácích a zahraničních asociacích. Poukazujeme zejména na skladatelovu intenzívní činnost v obnovené Společnosti pro elektroakustickou hudbu i jeho účast v Electroacoustic Music Association of Great Britain, v pařížské Guide International des Arts Electroniques a Computer Music Association v San Francisku. Živá současnost zúročuje Růžičkovy zkušenosti v četných, jím samotným připravovaných rozhlasových pořadech, odborných přednáškách, vědeckých studiích a v popularizaci tvůrčí oblasti elektroakustické a computerové hudby.

VÝBĚR Z TVORBY

Orchestrální díla
Suita starých tanců pro orchestr - 1964 - 10'
Sinfonia cosmica pro velký orchestr a varhany - 1971 - 22'
Sinfonia concertata pro komorní smyčcový orchestr - 1972 - 20'
Koncert-symfonie pro housle a orchestr - 1972 - 15'
Slavnostní symfonická předehra pro velký orchestr - 1973 - 16'
IV. symfonie pro velký orchestr - 1974 - 16'
Koncert pro kontrabas a smyčcový orchestr - 1978 - 13'
Dvojkoncert pro hoboj, trubku a orchestr - 1981 - 14'
Slavnostní hudba pro žesťové nástroje - 1985 - 11'
Komorní koncert 4. pro housle a komorní orchestr - 1994 - 12'

Vokální skladby
Jitřní píseň - kantáta pro sbor a orchestr na text J. Wolkera - 1958 - 7 '
Anna pro recitátora, alt, flétnu a harfu na latinský text J. Nováka - 1966 - 5'
Cantilena ae ae ae pro smíšený sbor na latinský text J. Nováka - 1970 - 6'
Pocta Apollónovi pro soprán, alt, flétnu, hoboj, harfu a komorní smíšený sbor na starořecký text neznámého autora - 1974 - 8'
Olympijské zpěvy (Olympionikai) pro recitátora, basbaryton, komorní sbor a komorní orchestr na text Pindarův - 1976 - 25'
Eiréné (Mír) pro smíšený (nebo mužský, dětský) sbor na text Bakchylidův - 1977 - 6'
Aulétiké pro hoboj (nebo flétnu) a smíšený sbor na text Pindarův - 1977 - 11'
Fémis (Bajka) pro střední hlas a nástroje na text Hésiodův - 1979 - 14' nebo 10'
Óda na Afrodítu pro soprán a harfu na text Sapfó - 1982 - 6'
Aeolova harfa pro střední hlas, harfu a bicí nástroje na text J. Seiferta - 1989 - 8'

Komorní tvorba
Divertimento pro dvě flétny a klavír - 1960 - 14'
Miniatury pro flétnu a klavír - 1962 - 6'
Trio pro flétnu, violu a harfu - 1963 - 7'
Sonata aleatoria pro varhany, klavír a bicí nástroje -1963 - 8'
Sonata nuova pro violoncello a klavír - 1967 - 8'
Contaminationi pro basklarinet a klavír - 1968 - 8'
Sonata triste pro trombón a klavír - 1972 - 11'
II. smyčcový kvartet - 1972 - 13'
Sonata bravura pro housle (nebo violu, violoncello) a klavír 1973 - 14'
II. sextet pro flétnu, hoboj a smyčcový kvartet - 1975 - 8'
II. dechový kvintet - 1975 - 11'
Divertimento in F pro čtyři lesní rohy - 1979 - 6'
Suita III. pro klarinet - 1980 - 7'
Nomos I. pro flétnu a kytaru - 1981 - 10'
Óda na bohyni Athénu pro tenorovou zobcovou flétnu (nebo příčnou flétnu, hoboj, klarinet, housle) - 1982 - 4'
Nomos II. (Psilé aulésis) pro anglický roh (nebo flétnu, hoboj, klarinet, saxofon) - 1982 - 6'
Nomos III. (Psilé kitharisis) pro harfu - 1983 - 7'
Kvartet pro čtyři saxofony - 1986 - 12'
Musica giocosa pro instrumentální soubor - 1987 - 11'
Komorní koncert I. pro hoboj (nebo klarinet) a žesťový kvintet - 1988 - 14'
Komorní koncert II. pro flétnu a soubor viol - 1988 - 17'
Fulmen pro bicí nástroje - 1991 - 9'
Suita VIII. pro dva klavíry (nebo klavír na 4 ruce) - 1991 - 6'
Kvartet (bulharský) pro klarinet, vibrafon, marimbafon a klavír - 1994 - 13'
Madona - suita pro varhany - 1998 - 13' (nebo 8')
Suita IX. pro flétnu - 1999 - 6'

Elektroakustické kompozice
Elektronia C - elektronická skladba - 1966 - 6'
Gurges - prostorová elektroakustická skladba - 1968 - 13'
Stvoření světa - elektronická koláž s hudbou D.Milhauda - 1969 - 17'
Anthroporea - prostorová elektroakustická skladba - 1969 - 11'
Mavors - elektroakustická skladba - 1970 - 11'
Discordia - elektronická skladba - 1970 - 9'
Arcanum - elektronická skladba - 1974 - 12'
Suita VI. pro syntetizér - 1986 - 10'
Celula - elektronická skladba - 1986 - 9'
Parabola pro syntetizér - 1989 - 8'
Crucifixion I. - elektronická skladba - 1992 - 16'
Creation - elektronická skladba - 1994 - 24'
Brotsack - elektronická skladba - 1994 - 12'
Aves - elektroakustická skladba - 1995 - 11'
Posonensia - elektroakustická skladba - 1996 - 12'
Missa I. (Kyrie) - elektroakustická skladba - 2000 - 7'

Elektroakustická hudba kombinovaná s orchestrální a vokální
Elektronia A pro alt, komorní orchestr a elektronické zvuky -1964 - 6'
Elektronia B pro komorní sbor, komorní orchestr a elektronické zvuky - 1965 - 9'
Aforismy pro recitátora a elektroakustické zvuky - 1969 - 6'
Cantata ai ai a pro mezzosoprán, basbaryton, komorní sbor, komorní orchestr a elektroakustické zvuky - 1971 - 14'
Malefica pro mezzosoprán, flétnu, klarinet, violu, cembalo (nebo klavír) a elektroakustické zvuky - 1974 - 19' (nebo 11')
Symfonie pro dva orchestry a elektroakustické zvuky - 1984 -18'
Rosa sepulcreti (Hřbitovní růže) pro baryton (nebo mezzosoprán), syntetizér (ad libitum) a elektronické zvuky na latinský text J.Nerudy - 1989 - 7'
Komorní koncert III. pro syntetizér, komorní orchestr (ad libitum) a elektronické zvuky - 1990 - 13'

Elektroakustická hudba kombinovaná s hudbou komorní
Timbri pro dechový kvintet a elektronické zvuky - 1967 - 7'
Deliciae pro kontrabas a elektroakustické zvuky - 1968 - 6'
Tibia pro flétnu a elektroakustické zvuky - 1972 - 10'
Concertino pro harfu a elektroakustické zvuky - 1973 - 8'
Paean pro trombón a elektroakustické zvuky - 1976 - 10'
Tibia I. pro saxofon a elektroakustické zvuky - 1984 - 12'
Rota pro cembalo (nebo klavír) a elektroakustické zvuky - 1985 -11'
Bucina pro trubku a elektroakustické zvuky - 1988 - 9' (nebo 7')
Suita IX. pro housle a elektronické zvuky (ad libitum) - 1993 - 9'
Saxophantasy pro saxofon a elektroakustické zvuky - 1994 - 7'
Kymbalon pro cimbál a elektroakustické zvuky (ad libitum) - 1997 - 11'
Aranea pro nástroj nebo hlas (ad libitum) a elektronické zvuky - 1999 - 13'

Týmové skladby (spoluautoři: J.Berg, M.Ištvan, A.Parsch, A.Piňos, M.Štědroň)
Peripetie pro komorní orchestr a elektroakustické zvuky - 1968 - 17'
Divertissement pro komorní orchestr - 1968 - 15'
Ecce homo pro soprán, bas, komorní orchestr a elektroakustické zvuky - 1968 - 26'
Hlasová vernisáž pro soprán, baryton a komorní orchestr - 1969 - 28'
Mlčení ptáčků v lese - elektroakustická skladba - 1970 - 14'
Concerto per sei pro basklarinet, trombón, harfu, klavír, kontrabas a bicí nástroje - 1971 - 29'
Capriccio - elektronická skladba - 1974 - 11'

(konec článku Rudolf Růžička)

Vytisknout referát Rudolf Růžička | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela