Ivo Bláha

autor: (neuveden) datum: 03.08.2002 zobrazeno: 10x

Prof. Ivo Bláha, MgA. se narodil 14. 3. 1936 v Litomyšli. Po maturitě na kladenském gymnáziu se věnoval studiu skladby na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění (1954-58) ve třídě Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera (absolventská práce: Koncert pro orchestr). Prezenční službu absolvoval u vojenské dechové hudby v Českém Krumlově (1958-60), kde mj. působil i jako dirigent amatérského symfonického orchestru Dalibor. Poté byl zaměstnán jako člen orchestru Městského divadla v Kladně (1960-62). Příležitostně pracoval též jako korektor (Český hudební fond) a hudební režisér (Supraphon). V letech 1964-72 byl asistentem a tajemníkem katedry skladby na Hudební fakultě AMU, kde působil jako pedagog hudebně teoretických a skladebných disciplín. Zároveň zde absolvoval pětileté studium umělecké aspirantury u prof. Emila Hlobila, které dokončil v roce 1970 (závěrečná práce: Koncert pro housle a orchestr). Účastnil se též kursu elektroakustické hudby v Experimentálním studiu Čs. rozhlasu v Plzni vedeného Miloslavem Kabeláčem a Dr. Eduardem Herzogem. (V tomto zvukovém studiu následně vznikala hudba k básni Jacquese Préverta pro recitátora, flétnu, hoboj, klarinet a magnetofonový pás „Ta láska“ 1973-75).

Zvláště významné je jeho dlouhodobé angažmá kmenového pedagoga Filmové a televizní fakulty AMU (1967-2011). Vyučoval zde řadu hudebně teoretických předmětů, hudební praktikum, zvukovou dramaturgii audiovizuální tvorby, střih a úpravu hudební nahrávky aj., vedl diplomní semináře, praktická zvuková a filmová cvičení, byl konzultantem, vedoucím a oponentem mnoha diplomních a disertačních prací. V roce 1980 založil na FAMU studijní obor Zvuková tvorba, který v období 1993-2011 řídil ve funkci vedoucího katedry zvukové tvorby. V roce 1985 se habilitoval na docenta, roku 1999 byl jmenován profesorem. Své pedagogické zkušenosti v tomto oboru teoreticky zpracoval v řadě odborných publikací.

Ve svém kompozičním díle se soustřeďuje na hudbu komorní, orchestrální i vokální. Velkou pozornost věnuje také tvorbě pro děti, především dětským sborům. Je rovněž autorem sborových úprav národních písní a hudby ke krátkým filmům. Ve skladebném slohu dospěl k vlastní syntéze v rámci uvolněné tonality. Za charakteristické rysy jeho tvorby lze považovat tendenci ke skladebnému perfekcionismu, smysl pro detail i architekturu celku, cit pro funkci témbru a důraz na výrazový obsah hudby. Pro hudební myšlení skladatele je příznačná také logika postupů, formální preciznost a vynalézavost. U závažných kompozic s filosofickým podtextem hudební výraz nezřídka osciluje mezi polohou mysteriózní, lyrickou a jemně úsměvnou.

Smyčcový kvartet č. 3 získal přední umístění na Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v Paříži (1991), za miniatury pro sólovou kytaru Zoolekce II. byla skladateli udělena výroční cena Českého hudebního fondu (1993). Získal rovněž několik cen za sborové cykly v skladatelských soutěžích vokální tvorby Jirkov - Olomouc (Něco pro uši, Písničky s věnováním a Beruška, hroch a počitadlo). Je autorem článků a publikací o zvukové dramaturgii filmu, které slouží jako základní odborná literatura při výuce na domácích i zahraničních školách. Na podkladě své skladby Samomluva s marimbou vytvořil stejnojmenný krátký hudební film podle vlastního scénáře (2010): www.youtube.com/watch?v=vSX5WnqjmZ8

Svoji hudební tvorbu publikoval u společností Panton, Supraphon, Editions Lemoine Paris, Triga Praha, Český hudební fond a Schott. Autorovy rukopisy jsou uloženy v archivech ČHF, Č. rozhlasu Praha a Knihovny HAMU. Nejobsáhlejší archiv volně dostupných partitur a nahrávek:

https://www.scoreexchange.com/search?q=Ivo+Blaha

Website: https://ivo-blaha.webnode.cz/

Videozáznamy: ivo blaha youtube.cz https://www.youtube.com/user/IvesTupes/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1Dílo

 Orchestrální skladby
• Koncert pro orchestr (1958)
• Koncert pro bicí nástroje a symfonický orchestr (1964)
• Koncert pro housle a orchestr (1968)
• Sinfonia „Per archi“ (1977)
• Bergamasca, symfonické scherzo (2000)
• Ornamenty pro klavír a orchestr (2003)
• Cyklorama pro orchestr (2005)
• Passacaglia na téma J.S. Bacha pro violoncello a smyčcový orchestr (2008)
• Orbis Musicus for three guitars & chamber orchestra (2011)
• Juliana, tarantella pro dechový orchestr (2016)
• Castle Suite /Zámecká suita/ for string orchestra and percussion (2016)
• Post festum for symphonic orchestra (2017)
• Lovecká /Hunting/ pro 2 horny, smyčce a tympány (2018)
• Slavnost /Celebration/ pro 2 horny, smyčce a tympány (2018)
• Studentská suita pro smyčcový orchestr / Student Suite for string orchestra (2019)

Komorní skladby
• Dechový kvintet (1956)
• 1. smyčcový kvartet (1957)
• Tři věty (Sonata) pro housle a klavír (1961)
• Jarní hry, suita pro dechové kvinteto (1962)
• Samota, sonáta o třech větách pro sólové housle (1965)
• Hudba pro pět dřevěných nástrojů (1965)
• 2. smyčcový kvartet (1966)
• Tři toccatové studie pro klavír (1967)
• Hudba k obrazům přítele pro flétnu, hoboj a klarinet (1971)
• Sonata per violoncello e piano (1972)
• Ta láska, hudba k básni J. Préverta pro spíkra, flétnu, hoboj, klarinet a zvukový záznam (1975)
• Dvě invence pro sólovou flétnu (1974)
• Duo per clarinetto basso e piano (1975)
• Paprsky pro klavír (1976)
• Housle, věta pro sólové housle (1979)
• Hymnus per organo (1980)
• Sonata transparenta pro flétnu a klavír (1982)
• Moravské kolébavky, hudební obrázky na lidové písně pro soprán, flétnu a klavír (1982)
• 3. smyčcový kvartet (1983)
• Klenby pro varhany (1986)
• Zoolekce / Zoolessons / aneb Hodiny živočichopisu, 11 miniatur pro sólovou kytaru (1984, 1987)
• Imaginace pro housle a klavír (1988)
• Sonata introspectiva per viola (1989)
• Senza arco / Missing Bow / pro smyčcové kvarteto (1994)
• Quasi sonata per clavicembalo (1998)
• Makrokosmos pro klavír (1998)
• 4. smyčcový kvartet "Curriculum vitae" (2000)
• 1 plus minus 1, hudební výstup pro flétnistku a houslistu / musical scene for violinist-man and flautist-woman / (2001)
• Samomluva s marimbou /Soliloquy with Marimba / pro marimbu a hlas hráče (2001)
• Hádes pro kontrafagot a klavír (2002, rev. 2019)
• Satyrovy kruhy /Satyr's Circles / pro sólový klarinet (2003)
• Čtverylka, taneční fantazie pro čtveřici viol /Quadrille – dance fantasy for viola foursome / (2004)
• Senza arco /Missing Bow / pro čtyři violy (2004)
• Zoolekce /Zoolessons /, 11 miniatur pro cembalo (2005)
• Alter ego per violino e viola (2005)
• Piano Trio č. 1 pro housle, violoncello a klavír (2006)
• Intrada for three trumpets (2006)
• "RE" pro tři kytary (2009)
• Pocta hornám pro čtyři lesní rohy / Homage to Horns for four French horns / (2011)
• Piano Trio č. 2 pro housle, violoncello a klavír (2013)
• Levitace pro sólové housle (2014)
• Vivat pro 8 horen a tubu (2014)
• Vivat pro 4 horny a tubu (2015)
• Fantasia per pianoforte (2015)
• Fair Play, concertino for flute, clarinet, French horn, bassoon and piano (2016)
• Capriccio per violoncello solo (2017)
• Brass Ten for 3 trumpets, 3 horns, 3 trombones and tuba (2020)
• Momentky pro klavír / Snapshots for piano (2020)
• Štěbetání pro klarinet / Chatter for clarinet (2020)

Vokální skladby
• Sentence o životě, smrti a věčném času pro mužský sbor a cappella, tři sbory na latinské texty (1966)
• Moravské kolébavky, hudební obrázky na lidové písně pro soprán, flétnu a klavír (1982)

Skladby pro děti a mládež
a) instrumentální
• Cyklus dětských skladeb pro klavír (1954)
• Duetto facile pro housle či houslový soubor (1970)
• Variace na českou národní píseň pro tři flétny (1975)
• O dechovém kvintetu, hudba s průvodním slovem pro školní koncerty (1975)
• S úctou k Mistrům pro housle a klavír (1978)
• Preludium pro kočku, piano (1979)
• Znělky pro žesťové soubory (1980)
• Přijeli k nám muzikanti, hudba s průvodním slovem pro školní koncerty (1983)
• Hrátky s drátky, pět miniatur z dětského světa pro 2-3 housle či houslový soubor (1986)
• Slovenské národní písně pro zobcové flétny a bicí (1989)
• Senza arco (Missing Bow) pro smyčcové kvarteto (1994)
• Zámecká suita pro dětský smyčcový orchestr a bicí (2016)
• Nokturno, úpravy pro cello a klavír, pro flétnu a kytary (2017)
• Čertík / Little devil / pro cello a klavír (2017)
• Studentská suita pro smyčcový orchestr (2019)
• Pojď za mnou! (Follow me!) pro dvoje housle a piano (2019)
• Víření / Whirling / pro klavír na 4 ruce / for piano four hands (2019)
• Bratříci pro zobcovou flétnu a piano / for recorder and piano (2020)
• Starodávný tanec / Old-time Dance / per due violini e piano (2020)
• Víření / Whirling / pro dvoje housle a klavír / for two violins and piano (2021)
• Smím prosit? / May I have this dance?  pro dvě kytary (2021)

b) vokální
• Co je krásy na světě, kantátový cyklus pro dětský sbor a komorní orchestr (1958)
• Říkadla pro dětský sbor s dětskými instrumenty (1964)
• Nevídáno, písničky na slova J. Kainara pro dětský sbor s ladičkou (1970))
• Jizerka, píseň pro dětský sbor a klavír (1983)
• Sedmikráska, píseň pro dětský sbor a klavír (1983)
• Cvrčci, jednohlasá píseň pro dětský sbor s klavírem (1983)
• Něco pro uši, tři dětské sbory s klavírem: Melou tety, Kolovrátek, Rodičové velectění (1983)
• Netolická, píseň pro dětský sbor a klavír (1983)
• Poselství Praha –Tokio, pro dětský sbor a cappella (1983)
• Písničky s věnováním, čtyři dětské sbory s klavírem a zobcovou flétnou (1983)
• Beruška, hroch a počitadlo, tři jednohlasé písničky pro sbor mladších dětí a klavír (O berušce, Starý hroch, Počitadlo) (1983)
• Ciao, Miao, píseň pro dětský sbor s dechovým kvintetem (1984,)
• Koťata, jednohlasá píseň pro sbor mladších dětí a klavír (1985)
• Otava, dětský sbor a cappella (1997)
• Radost všem, vánoční cyklus pro dětský sbor a instrumentální soubor (1997)
• Strunám starobylým pro dětský sbor a cappella: Loutna, Cembalo, Harfa (1998)
• Jaro, vítej!, malá kantáta pro sbor mladších dětí, klavír a dětské nástroje (1998)
• Čekanky / Blue Chicory / pro dětský sbor a klavír (2001)
• Živá voda, cyklus pro dětský sbor a klavír (9 částí) (2001)
• Zvonky pro dětský sbor a zvonkohru (2004)
• Medvědí písničky: Medvídě, Medvěd vševěd, Zámecký pán (2004)
• Jak pěstovat lilie pro dětský sbor a klavír (2009)
• Až do Tramtárie, cyklus pro sbor nejmladších dětí a klavír (2016)
• Krávy, píseň pro sbor nejmladších dětí a klavír (2018)

Úpravy
• Tři lidové písně pro dětský sbor a klavír (1961)
• Bohuslav Martinů: Legenda o sv. Dorotě – úprava pro dva klavíry (či čtyřruční klavír) a bicí (2018)
• Čižmičky, úprava slovenských lidových písní pro smíšený sbor, dvě flétny a perkuse (2020)
• Prala som ja na potôčku, úprava slovenské lidové písně pro smíšený sbor, dvě zobcové flétny a bicí (2020)
• Sluníčko polední, úprava české lidové písně pro mužský sbor s klarinetem ad lib. (2020)
• Už je slúnko..., úprava české lidové písně pro smíšený sbor (2020)
• Co se to tam blejská, úprava české lidové písně pro ženský sbor a buben (2020)

Odborná díla
• Zvuková dramaturgie filmu (Státní pedagogické nakladatelství Praha 1983)
• Základy zvukové dramaturgie ve filmu a televizi (Státní pedagogické nakladatelství Praha 1987)
• Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla (Akademie múzických umění v Praze 2004, 2006, 2014)
• Dramaturgija zvuku u audio-vizuelnom delu (Akademski filmski centar, Beograd 2008)

Literatura
• Malá encyklopedie hudby (Editio Supraphon 1983).
• Malá Československá encyklopedie (Akademia 1984).
• Čeští skladatelé současnosti (Panton Praha, 1985).
• Český biografický slovník XX. století (Ladislav Horáček – Paseka, 1999).
• Baker’s Biographical Dictionary of Musicians (Cenntenial Edition 2001).
• International Who’s Who in Classical Music (London: Europa, 2002).
• Kdo je kdo – osobnosti české současnosti (Agentura Kdo je kdo, 5. vydání, Praha, 2005).

(konec článku Ivo Bláha)

Vytisknout referát Ivo Bláha | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela