Johann Sebastian Bach

autor: Mitchy datum: 24.2.2002 zobrazeno: 9x

Narodil se roku 1685 v Eisenachu a zemřel roku 1750 v Lipsku. Byl ve své době známější jako varhanní virtuos a jen asi 12 svazků jeho děl bylo vydáno před jeho smrtí. Jeho současníci ho považovali za nejlepšího varhaníka, jaký kdy žil.

Základní hudební vzdělání získal od svého bratra Johanna Christopha, varhaníka v Ohrdrufu. 1700-1703 byl členem souboru byl členem souboru michalské školy v Lüneburgu, 1703 působil přechodně v kapele bratra výmarského vévody, 1703-1707 jako varhaník v Arnstadtu, 1707-1708 v Mühlhausenu, 1708-1717 byl dvorním kapelníkem v Köthenu, od roku 1723 jako kantor tomášské školy v Lipsku. V roce 1749 ztratil zrak.

Bach byl menší postavy, se zakulacenou tváří i tělem a byl věřící - protestant. Na rozdíl od všech slavných hudebníků nikdy neopustil Německo, celý život strávil plněním svých povinností v německých městečkách a zámeckých rezidencích, kde se pěstovala hudba.

Ve svém díle dokonale spojil polyfonního (vícehlasého) umění a přivedl je na hranici možností. Vrcholem byly fugy, v nichž nejprve téma přednášel jeden hlas a po něm jej postupně přebíraly další hlasy, vokální nebo instrumentální,

a při vzájemném proplétání rostly do emotivně stupňovaného a nesmírně působivého hudebního tvaru.. Celé jeho dílo se nezachovalo, přesto je obrovské. Obsahuje na 200 kantát, různé mše a pašije, instrumentální koncerty a suity, skladby pro sólové nástroje počínaje varhany, klavírem a cembalem až po sólové housle nebo violoncello (sonáty a partity) nebo jejich kombinace v malých komorních souborech.

K Bachovým vrcholným skladbám patří například: Janovy a Matoušovy pašije, Mše h moll a Magnificat, Braniborské koncerty, Goldbergovy variace, Italské a Francouzské suity, Temperovaný klavír 1. a 2., soubor preludií a fug ve všech tóninách a Umění fugy pro varhany, poslední nedokončené autorovo dílo, v němž je forma vícehlasu dosud nepřekonaným uměním.

Byl dvakrát ženatý, z nichž měl dohromady 20 dětí, některé byly mimořádně nadané např. „berlínský“ Carl Philipp Emanuela „londýnský“ Johann Christian, který měl velký vliv na Mozarta. Ale otce nikdo nepřekonal.

Prameny:
Encyklopedie klasické hudby, R. Ainsley, 1997
Skladatelé světové hudby, M. Kuna, 1993
Malá encyklopedie hudby, kol. pod vedením L. Ballové, 1983

(konec článku Johann Sebastian Bach)

Vytisknout referát Johann Sebastian Bach | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela