Alessandro Giuseppe Volta

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 16x

Italský fyzik a fyziolog

* 18. 2. 1745
+ 5. 3. 1827


Volta pocházel z vážené rodiny. Po studiích na jezuitské koleji byl učitelem fyziky v Como v severní Itálii a od roku 1779 profesorem na univerzitě v Pavii. Při cestách do zahraničí se ve Švýcarsku seznámil s francouzským učencem Voltairem (1694 - 1778), v Paříži se spřátelil s Francouzskými přírodovědci A. Lavoisierem (1743-1794) a P. Laplacem (1749-1827), po pobytu v Německu odjel do Anglie, fyzikem J. Priestleym (1733-1804). V roce 1782 navštívil Báňskou akademii v Banské Štvanici. V letech 1815-19 vedl Filozofickou fakultu univerzity v Padově..
Zabýval se přírodními vědami, zkoumal elektrické jevy, dělal pokusy s leidenskou lahví, sestrojil citlivý elektroskop se slaměným stéblem (1781), deskový kondenzátor a další přístroje, popsal princip telegramu. Roku 1776 objevil metan.
Velkému Voltovu objevu z roku 1799 předcházela rozsáhlá polemika s italským přírodovědcem a lékařem L Galvanim (1737 - 1798).Volta odmítal Galvaniho živočišnou elektřinu a hledal souvislost mezi měděným háčkem, vlhkým stehýnkem a železným zábradlím. Výsledkem jeho pokusů byl tzv. Voltův sloup vytvořený z dvaceti párů střídajících se měděných a zinkových kroužků, mezi něž byla vložena plsť napuštěná slanou vodou. Když se spodní měděný kroužek vodivě spojil s horním zinkovým, vznikla Galvaniho živočišná elektřina bez živého organismu, při němž její intenzita byla závislá na počtu kovových kroužků. Tak vznikl Voltův článek první primární (též galvanický) elektrochemický článek. Pokus popsal Volta dopise anglickému botanikovi J.Banksovi (1743 - 1820), prezidentu Royal Society v Londýně. V roce 1800 byl Volta pozván do Paříže, aby přednášel na zasedání Académie des Sciences o svých výsledcích. Jeho přednášky se zúčastnil i tehdy první konzul Francie Napoleon Bonaparte. Pocty které byly po přednášce Voltovi projevovány, ho obtěžovaly, a proto od návratu domů od svých 55 let už nikdy veřejně nevystoupil. Věnoval se hlavně své rodině, dokonce se roku 1804 chtěl vzdát členství v Akademii i profesury v Pavii. Toto řešení ale Napoleon odmítl s tím, že může přednášet třeba pouze jednou za rok, jen aby tak slavné jméno nebylo vyškrtnuto ze seznamu členů Akademie. V poslední osmi letech se Volta vrátil do rodného města.
I když se lidé zabývali elektrostatickými jevy již dříve, dokonce i ve starověku, až Voltův objev stálého zdroje napětí se stal mezníkem při využívání elektřiny. Jeho jménem je pojmenována jednotka elektrického napětí.

(konec článku Alessandro Giuseppe Volta)

Vytisknout referát Alessandro Giuseppe Volta | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela