James Prescott Joule

autor: Vladimír Novotný datum: 24.2.2002 zobrazeno: 12x

Anglický fyzik

* 24.12 1818 Salford
+ 11.10.1889 Sale (Chershire)


Jeden z nejobecnějších přírodnějších zákonů, zákon zachování energie různými metodami a třemi "diletanty" německými lékaři J.Mayerem (1814 -1878), který se k němu dopravoval filozofickým zevšeobecněním přírodních pozorování, H. Helmholtzem (1821 - 1894), jenž zdůraznil matematickou stránku a anglickým sládkem J. Joulem, který se opíral o experiment a měření tepla vznikajícího při elektrických a mechanických procesech, Joule pocházel z rodiny zámožného sládka a byl majitelem velkého pivovaru. Po otci Benjamínovi má příjmení Joule, po matce Alici Prescottové další část jména. Jeho láskou byla fyzika, kterou studoval u anglického chemika a fyzika J. Daltona (1766 - 1844) v Manchestru (1835); od roku 1850 byl členem londýnské Royal Society, roku 1857 získal čestný doktorát práv v Dublinu.
Nejprve se zabýval konstrukcemi elektromagnetických přístrojů, patřil k objevitelům elektromagnetu. Později se věnoval zkoumání množství tepla vznikajícího při průchodu proudu kovy a elektrolyty (1841) při elektrolýze vody (1843). Při tom zjistil, že toto teplo (Joulovo teplo) je přímo úměrné druhé mocnině proudu a první mocnině odporu vodičů, a usoudil , že konstanta úměrnosti se rovná mechanickému ekvivalentu jednotky tepla měřením tepla vznikajícího při mechanických dějích (např. při míchání kapalin) a při elektrodynamických procesech zjistil jeho přibližnou hodnotu, čímž formulaci zákona dovršil (Joulův -Lenzův zákon , 1849). Tím zároveň (nezávisle na J. Mayerovi) objasnil, že teplo opravu vzniká z práce (a že tedy není nezničitelným a nevytvořitelným fluidem, jak učila fluidová, kalorická hypotéza). Dal tak popud ke vzniku mechanické teorie tepla, i když sám byl čistým empirikem a vyhýbal se filozofické spekulaci i matematice. Na základě pokusů a měření tepla vznikajícího při stlačování plynů dospěl k přesvědčení, že tento je pouze jiná forma technické energie (práce z let 1845 a 1850).
Jako první popsal magnetostrikci, pokusil se vypočítat rychlost molekul v plynu a s irským matematikem a fyzikem W. Thomsonem, pozdějším lordem Kelvinem (1824 - 1907) prozkoumal v roce 1853 tepelné jevy (ochlazování) při rozpínání stlačených plynů (Joulův - Thomsonův jev) .Zjistil, že molární tepelná kapacita pevných látek se rovná součtu atomární tepelných kapacit a dělal pokusy týkajících se tepelné roztažnosti kaučuku a jejich anomálií.
Na jeho počest byla pojmenována jednotka práce a energie v SI joule.

(konec článku James Prescott Joule)

Vytisknout referát James Prescott Joule | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela