Enrico Fermi

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 11x

Italský fyzik

* 29.9.1901 Řím
+ 28.11.1954 Chicago

Střední školu vychodil v Římě, v roce 1918 se zapsal na internátní vysokou školu v Pise a v roce 1922 zde s vyznamenáním obhájil doktorskou disertaci. Na gymnáziu i na vysoké škole převyšoval svoje učitele vědomostmi, seznamoval některé z nich s obecnou teorií relativity, kterou si osvojil jako samouk. V roce 1923 odešel na sedmiměsíční studijní pobyt k německému fyzikovi M. Bornovi ( 1882 - 1970 ) Göttingen. po krátkém pobytu v roce 1924 u rakouského fyzika P. Ehrenfesta ( 1880 - 1933 ) v Leidenu působil na univerzitách v Římě a Florencii. V letech 1926 - 38 byl profesorem římské univerzity. Byl vynikajícím experimentátorem i teoretikem, organizátorem týmové práce, vytvořil vlastní fyzikální školu. V první významné práci, publikované v roce 1926, odvodil kvantové statistické rozdělení částic s polovinovým spinem ( fermionů ) podléhajících Pauliho vylučovacímu principu (Fermiho - Dirakova statistika). V roce 1927 vypracoval metodu aproximativního kvantověmechanického popisu základního stavu atomů s mnoha elektrony ( Thomasův - Fermiův model ). V roce 1932 vypracoval teorii beta rozpadu a zavedl název neutrino pro hypotetickou částici předpovězenou švýcarským fyzikem W. Paulim ( 1900 - 1958 ). Nejvýznamnějšího úspěchu dosáhl v roce 1934, když objevil umělou radioaktivitu vyvolanou bombardováním jader neutrony, poukázal na význam zpomalení neutronů při této jaderné reakci, našel experimentální metody zpomalení a vypracoval teorii tohoto efektu. Za tuto práci mu byla udělena v roce 1938 Nobelova cena. Po převzetí ceny se Fermi nevrátil do Itálie, ale emigroval do USA. V letech 1939 - 42 byl profesorem Columbia Univerzity, od roku 1942 byl profesorem v Chicagu. Pod jeho vedením byl postaven, a 2. prosince 1942 pod tribunou chicagského stadionu spuštěn, první jaderní reaktor. V letech 1944 - 45 se v Los Alamos zúčastnil vývoje atomové pumy. Po skončení druhé světové války se věnoval fyzice vysokých energií, zabýval se kosmickým zářením, mezony, sledoval reakce pionů s protony, roku 1949 předložil spolu s čínským fyzikem působícím v USA Ch. Yangem (*1922) první model elementárních částic (model Fermi - Yanga), roku 1952 objevil první rezonanci - izotopický kvadruplet. Právem je považován za průkopníka teorie elementárních částic. Na jeho počest byl nazván chemický prvek s atomovým číslem 100 fermium, jeho jméno nese i Fermiho národní urychlovačová laboratoř, největší středisko výzkumu elementárních částic v USA, založené v roce 1967 v Batavii u Chicaga.

(konec článku Enrico Fermi)

Vytisknout referát Enrico Fermi | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela