Ivan Stěpanovič Koněv

autor: Jeroným Knížek datum: 10.11.2007 zobrazeno: 20x

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv (1897-1973) je ctěn jako osvoboditel naší vlasti od německého fašismu. Pocházel z rolnické rodiny ve vsi Lodějno u Archangelska. Zúčastnil se 1. světové války v létech 1914 až 1918 a ve druhé světové válce v létech 1941 – 1945 postupně velel Kalininskému, Stepnímu, 2. a 1. ukrajinskému frontu. Jeho vojska (včetně 1. čs. armádního sboru gen. Ludvíka Svobody) koncem r. 1944 spěchala na pomoc Slovenskému národnímu povstání a z nedostatku času podstoupila těžké boje u Dukelského průsmyku.

Jeho vojska v květnu 1945 po dobytí Berlína provedla bojem vyčerpanými vojsky grandiózní Pražskou operaci přes severní Čechy, rozprášila Schörnerovo uskupení armád Střed od Mostu po Hradec Králové a přispěchala na pomoc krvácejícímu pražskému povstání, volajícímu o pomoc. Z rána 9. května 1945 zlikvidovala úporný odpor Němců a zabránila barbarskému ničení Prahy. Pod jeho velením tehdy bojovaly 4. gardová tanková armáda genplk. Leljušenka a 3. gardová tanková armáda genplk. Rybalka.

V součinnosti s vojsky od východu postupujícího 4. ukrajinského frontu generála armády Jeremenka (včetně 1. čs. armádního sboru) a od jihovýchodu 2. ukrajinského frontu gen. Malinovského, a také polských, rumunských a maďarských jednotek, bylo osvobozeno 93 % čs. území až po demarkační čáru Č. Budějovice – Karlovy Vary, předem dohodnutou se západními spojenci. Tamní území od německých jednotek osvobodila 7. května vojska 3. armády USA generála Pattona. Poslední místní boje s Němci na našem území se odehrály na čáře Tábor - Příbram a byly ukončeny 12. 5. 1945.

Po skončení války I. S. Koněv krátce velel Střední skupině vojsk v Rakousku, potom byl jmenován vrchním velitelem pozemních vojsk, dále byl hlavním velitelem vojsk Varšavské smlouvy a v létech 1961-62 velel skupině vojsk v Německu. Na sklonku života byl inspektorem ministerstva obrany. Byl nositelem četných vyznamenání a nejvyšších vojenských řádů, též titulu Hrdina ČSSR; mnohé obce ho jmenovaly svým čestným občanem, také Praha. Po létech však novodobí historici podle hesla „po bitvě je každý generálem“ vyslovili o maršálu Koněvovi řadu pomluv. Těm ale uvěřeno nebylo, jeho zásluhy byly potvrzeny a je zařazen mezi 100 největších vojevůdců světa. Je pochován u Kremelské zdi v Moskvě.

Akt kapitulace Německa se uskutečnil v noci z 8. na 9. května od 00:00 do 00:43 hodin místního času roku 1945 v Berlíně.

Na území ČSR bylo zničeno či zajato 122 německých divizí. Jen v Pražské operaci bylo neutralizováno 80 německých divizí a k jejich porážce bylo nasazeno 180 divizí (např. s 2100 tanky).

Při osvobozování Československa padlo 144 tisíc rudoarmějců, 33 tisíc rumunských, 300 polských a 180 amerických vojáků. Ve Svobodově armádě zahynulo v tomto období dva a půl tisíce vojáků. Na území ČR bylo za války umučeno či zabito osm tisíc našich občanů. Největší vojenská pohřebiště najdeme na Dukle, v Olomouci a v Praze na Olšanech.

Čest osvoboditelům naší vlasti, padlým i dosud žijícím.

(konec článku Ivan Stěpanovič Koněv)

Vytisknout referát Ivan Stěpanovič Koněv | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela