Herman Göring

autor: Michal Říha datum: 24.2.2002 zobrazeno: 9x

Osudy muže, jež se nesmazatelně zapsal do dějin 20.století začínají 12.ledna 1893. Otcem Hermana Wilhelma Göringa byl Dr.Henrich Ernst Göring, jež si vzal jako svou druhou manželku o dvacet let mladší Francisku Tiefenburkovou. Herman byl z 5 dětí,jeho starší sestry ho rozmazlovaly a otec toleroval jeho náladovost. Hermanovým kmotrem byl otcův přítel, rakouský žid Dr.Herman von Epenstejn, od něj získal Herman své křestní jméno a před vánocemi 1938 i hrad Veldenstein. Na tomto hradě, díky štědrosti svého kmotra, prožívala rodina Göringových idylických časů. Kmotr udržoval s Hermanovou matkou zjevný milostný vztah.
To, že Herman vyrůstal pod ideovým vlivem kmotra na jeho hradě, ovlivnilo charakterové rysy, jež ho hnaly za mocí, slávou a bohatstvím. Jeho vzdělání probíhalo v "otcovském domě", jako předěl života lze považovat jeho vyslání do kadetní školy pro důstojníky v Karlsruhe. Vojenská dráha se Hermanovi od počátku zalíbila, roku 1910 postoupil na vojenskou akademii Gross Lichternfelde u Berlína, tuto ukončil 13.května 1911.
Po ukončení si dopřál výlet s přáteli do Itálie, tam se obdivoval kulturním památkám a do svého pečlivě psaného deníku si zapsal o poslední večeři od Leonarda da Vinci : "je velmi dobře restaurovaná, ale ztratila původní krásu", tehdy se v Hermanovi probudila sběratelská vášeň. Ta ho provázela po celý život a byla přerušena pouze v dobách, kdy propadl opiové závislosti. Po krátké dovolené 20.ledna 1914, nastoupil Herman ke svému pluku a to byla Velká válka na spadnutí. Je těžké rozeznat skutečné Hermanovy činy nebo dílo oficiálních historiků třetí říše později značně přikrášlené. Faktem však zůstává, že ve válce onemocněl zánětem kloubů a po následném přeškolení se dostal spolu s Bruno Loerzerem v červnu 1915 k letectvu. Tam také zažil raketový nástup a změnu taktiky letectva. Piloti byli ještě v roce 1915 používáni pouze k průzkumným letům , s nepřátelskými piloty se uctivě zdravili a platili za rytíře nebes. Později, jak se válka radikalizovala a vývoj letecké techniky šel kupředu, docházelo k nemilosrdným soubojům. Mezi stíhacími piloty docházelo k závodům, komu se podaří "ulovit" více nepřátelských letadel. Do své smrti, dne 21.dubna 1918, byl absolutním pilotním esem a králem nebes, "Červený baron" Manfred von Richthofen s jednašedesáti sestřelenými letadly. Göring měl na kontě dvacet čtyři a jeho přítel Ernst Udet osmnáct. Po smrti Richthofena i jeho nástupce poručíka Karla Bodenschtze převzal velení první stíhací eskadry Herman Göring, čímž se splnil jeho sen. Když velká válka skončila, bojová morálka nijak nevyprchala, Göring odmítá předat francouzům stroje, jímž velí a dává rozkaz k odletu do Aschaffenburgu. V poražené německé armádě neměl žádnou budoucnost, vsadil na letectví, nejprve pracoval pro firmu Fokker, poté odcestoval do Švédska. Vše nasvědčovalo tomu, že Herman Göring, rytíř Řádu Pour le Mériete zbytek života stráví ve Švédsku. Začal se učit švédštině. Tamní pobyt mu byl osudný, když si Göringa najal hrabě Eric von Rosen jako pilota letecké taxislužby. Na jeho zámku se poprvé Herman Göring setkal se svou budoucí manželkou baronkou Carin von Fock a tam uviděl též poprvé znak svastiky. V létě 1920 odcestoval Herman spolu s Carin do Německa. Herman "ukradl" Carin manželovi a sedmiletému synovi Tomasowi von Kantzow.
Nezaměstnaný poručík a bývalý velitel stíhací letky Richthofen se v Mnichově stal účastníkem Hitlerova projevu. Ten v němž provolával hanbu Versailské dohodě a apeloval na nezlomného německého ducha.Bylo to přesně to, co chtěli pokoření němci slyšet. Na Hermana ten projev natolik zapůsobil, že se následující den zapsal do nové Hitlerovy strany. To byl začátek jeho cesty, která skončila Norinberským procesem. Setkání s Hitlerem v jeho životě zaplnilo prázdné místo po zemřelém otci, kmotrovi a císaři . Stal se velitelem SA, oddílů čítajících v roce 1922 kolem dvou tisíc členů, vesměs válečných veteránů, jež se nedokázali zařadit do mírových podmínek. SA byla jednou s poloilegálních armád, hořký plod versaiské konference a tíživé poválečné doby.
Tyto oddíly byly použity jako silová záštita "pivního puče" v Mnichově. Pivní puč byl pokus o převzetí moci, po jeho neúspěchu, jež spočíval především v podcenění akceschopnosti vládnoucích složek a přecenění váhy důstojnického slibu, se nacisté snažili uzmout moc pochodem 9.11. Tento pochod skončil střelbou příslušníků Landespolizei do nacistického šiku táhnoucího Mnichovem. Herman Göring byl zasažen kulkou, jež mu pronikla do slabin jen pár milimetrů od tepny, jeho muži ho přenesli do domu, kde mu poskytl azyl starší židovský pár. Později malou část Židů dokonce zjištně chránil před Himlerovým rasovým oddělením SS. Postřelení působilo Göringovi nesnesitelné bolesti. Göringa jeho soukmenovci propašovali do Rakouska a tam mu lékaři pro utišení bolesti podávali morfium. To byl začátek návyku, s kterým Göring do konce života bojoval a vyhrával jen tehdy, když byl pracovně vytížen . Po zkrachovalé misi v Itálii, kam ho vyslal Hitler, (jež byl v té době ve vězení, které se podobalo spíše lepšímu hotelu), dojednat s Benitem Mussolinim půjčku na financování a znovuobrození nacistické strany zakázané po Pivním puči, Göring propadá těžké morfiové závislosti, která se projevuje i nebývalou obezitou, ale hlavně maniodepresivními stavy hraničícími s příznaky šílenství. Z této závislosti se na prosby své manželky Carine léčí ve švédském snatoriu Langbro v letech 1925 a 1927.
V roce 1927 se vrací do Německa, jako prodejce švédských padáků. Před volbami 1927 naléhal na Hitlera, aby byl postaven na kandidátní listinu nacistické strany jako výraz díků za peníze, jež poskytl straně v počátcích. Hitler před tímto požadavkem kapituloval a Göring spolu s dalšími jedenácti poslanci 13.června 1928 složili poslanecký slib v Reichstagu. Konečně skončila jeho finanční závislost na Carin. Kromě poslaneckého platu dostával různé provize a všimné od Milcha, šéfa Lufthansy, a oligarchie např. Tengelmana, Thyssena a Kruppa. Na podzim 1930 obsazují nacisté osobou Göringa post zástupce předsedy parlamentu. To je další z titulů, které Göring nasbíral. Do roku 1945 byl ještě předsedou německého parlamentu, ministerským předsedou Pruska, presidentem Pruské státní rady, Říšským vrchním správcem lesů a lovné zvěře,dále byl Vůdcův zvláštní pověřenec pro Čtyřletý plán, předseda Říšské rady obrany, říšský maršál Velkoněmecké říše, předseda rady pro vědu a výzkum ,architekt Gestapa a koncentračních táborů i gigantického průmyslového komplexu. Ten nesl jeho jméno, tedy Závody Hermana Göringa (H.G.W.), jež rozprostřely chapadla po celé okupované Evropě a pohltily komplexy vypuzených Židů, například Petscheka a Rothschilda*. Vše, co se z Göringova díla zachovalo, jsou na svou dobu progresivní a citlivě sestavené lovecké zákony. Je až neuvěřitelné jak byl Herman Göring rozpolcený, na jedné straně se dokázal s obdivuhodnou péčí starat o přírodu, byl milujícím a pozorným manželem a otcem a na straně druhé, přinesl zkázu a zmar mnoha lidských životů. Zapsal se jako jeden z aktérů a iniciátorů noci "Dlouhých nožů", ve které si spolu s Říšským velitelem SS Henrichen Himlerem vyřizovali osobní účty. O tom, že Hitler tuto krvavou řež nenaplánoval,ale byl do ní vmanévrován, svědčí i fakt, že byli mnozí příbuzní po "odstraněných" na Hitlerův rozkaz odškodněni.
Po očištění strany od pučistů a těch, jež chtěli dělat pernamentní revoluci se Göring mohl pustit do budování Luftwaffe. Již před rokem 1933 němečtí piloti tajně trénovali v Rusku a v Itálii. Nyní mohl Göring své "hochy" povolat zpět do říše, sám jim navrhl uniformy a povolal též do úzkého velení Luftwaffe ředitele Lufthansy Milcha i přítele z Velké války Ernsta Udeta. Tím začala blesková výstavba složky, jež podléhala přímo Göringovi. Nutné je připomenout jednu složku Luftwaffe- tzv. padákové myslivce, což byly víc než elitní oddíly zorganizované Kurtem Studentem. Byly v průběhu války nasazováni to těch nejnebezpečnějších a nejnemožnějších operací- dobití pevnosti Eben-Emel, Narvik, Kréta, severní Afrika, Kursk, osvobození Mussoliniho, obrana Gustavovy linie i protiútok v Ardenách. Tito němečtí výsadkáři byli nasazováni tam, kde se hroutila válečná fronta.
Před vypuknutím zmiňované války byl Göring všeobecně uznávanou autoritou s důvěrou vůdce a lidu. Na této autoritě mu neubírala nic ani jeho "tělnatá" stotřicetikilová postava, na níž byly psány ódy : "cetky a metály vpředu řinčí, vzadu je generál tlustší než širší."A jeho projev zmocněnce pro čtyřletý plán jež přednesl 18.10.1936, kde vyslovil známou ideu zbraně místo másla, byl parafrázován, že máslo dělá velká břicha. Ano, dávno byl pryč vysoký štíhlý pilot, jež si vedl tak skvěle ve vzdušných soubojích Velké války. Byl tu obtloustlý říšský generál, jež by udělal vše pro svého Vůdce, libující si v pohádkovém přepychu a okázalosti, jež má i svého asistenta, který mu pečuje o prsty, s prsteny s diamanty a dlouhými nalakovanými nehty, poulícímu oči pod tíhou morfiových návalů. Po vypuknutí války byl Göring odstavován postupně na vedlejší kolej, kde se octl definitivně po bitvě o Británii. V politické hře se udržoval díky informacím jimiž ho "krmil" Forschungsamt FA. Tento úřad, založený 10.4.1933, představoval nejméně známý,
a však nevýkonnější Göringem řízený úřad. Pracoval na základě analýzy, čímž eliminoval lidský faktor 3. Tato agentura měla udělený absolutní odposlechový monopol, jež skvěle využívala, schvalovala odposlech Gestapa, což bylo solí v očích Himlera a Heidricha.
Nic Göringa nezastavilo v jeho velikáštví, s kterým si od začátku své politické kariéry budoval nedaleko Berlína své sídlo, pojmenované po své první manželce Carinhall. Toto sídlo bylo věrným obrazem svého stavitele, okázale pompézní, přebujelých rozměrů, naplněné uměleckými skvosty z celé Evropy. Göring si potrpěl na různé dary a dárky, jimiž byl zahrnován při každé příležitosti, a byl do deskový obraz Cranacha od města Kolín nad Rýnem až po luxusní jachtu Carin II, kterou mu věnoval koncern AEG. Paradoxně tato vášeň zachránila část unikátních památek, jež byly evakuovány z kláštera Monte Casino německými výsadkáři, těsně před jeho totální likvidací americkým bombardováním.
Ve své rezidenci zažil Herman Göring nálet spojeneckých bombardérů, jež se na přelomu let 1943-44 již bez problémů pohybovaly nad německým vnitrozením. Luftwaffe byla už torzem, a i přes výkony německých stíhačů,( někteří měli přes 300 sestřelů- W.Möldersen,H.U.Rudel), to nemohlo odvrátit nezadržitelný a hořký konec. Po smrti Vůdce se strhl boj o vládu nad zničeným a vyčerpaným Německem, Göring dlel tou dobou se ženou a dcerkou Eddou v přepychové horské vile na Obersalzbergu, odtud už vedla cesta jen oklikou do Norinberka. Tam byl odsouzen za válečné zločiny k trestu smrti oběšením, což byla pro vojáka potupa. Pomohl mu dar amerického důstojníka Jacka G. Wheelise, jež byl lovec jako Göring . Pomocí jím darované ampulky s kyanidem ukončil svůj život dne 15.10.1946.
Jeho manželka Emma byla po válce denacifikačními soudy sproštěna viny a její majetek jí byl vrácen.Zemřela v roce 1974. Dcera Edda se vdala za zubního lékaře a žije v Mnichově 4.
Skutky svého staršího bratra se snažil odčinit Albert Göring, pravděpodobně syn vzešlý z patnáctiletého vztahu rodinného přítele židovského původu Dr.Hermana von Epenstejn a Francisky Göringové, narozený 9.3.1895. Od června 1939 byl ředitelem Škody Plzeň. Spolu s Maďarem Dr.Kováczem, založil konto u Bernské banky Orelli z kterého se financovaly útěky Židů do Portugalska. Zachráněna byla i manželka skladatele F.Lehára Sophie. Američané vydali Alberta ČS lidovému soudu a ten ho v březnu 1947 osvobodil.
poznámky:

1-Irving David : Göring, Bonus 1996, str. 36
2-Irving David : Göring, Bonus 1996, str. 52
3-Irving David : Göring, Bonus 1996, str.142
4- Irving David : Göring, Bonus 1996, str. 594*Říšští finanční zástupci německých železářských koncernů dobře znali obchodní jméno VÍTKOVICE. Proto už ráno 15.března 1938, prakticky ihned po zahájení okupace Československa, vstoupila do závodu německá branná moc, "aby nedošlo ke škodám na zařízení." Společnost s rozsáhlým výrobním programem mohla produkovat vše pro zbrojní programy Třetí říše :od surového železa po lafety děl, náboje, tanky, součásti ponorek apod. Strategicky významné Vítkovické závody byly přičleněny do tzv. Göringova říšského koncernu (Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten Hermann Göring) jako "nepřátelský" majetek. 27.března 1939 byli německými okupačními úřady v moravské Ostravě vymazáni z horních knih Vítkovického těžířstva předseda VHHT Eugen Rothschild a jeho náměstek Rudolf Gutmann.Tímto válečným způsobem skončila po 96 letech éra vlastnictví barony z Rothschildu.Německé vedení se už postaralo o to, aby výrobní kapacita a finanční rezervy VHHT byly využity ve prospěch velkoněmecké říše.
pramen: http//WWW.VITKOVICE.CZ


prameny a literatura:
Irving David : Göring, Bonus 1996
Edwin P. Hoyt: Andělé smrti, Mustang 1996
Müller Helmut a kolektiv: Dějiny Německa, LN1995,-kapitpla: Třetí říše, str.262-314.
Rudolf Stöbinger: Reflex č. 52, ročník 9,str. 18-19
Leborn Adam: Hitlerovi tajní bankéři, Alpress 1997
Kissinger Henry: Umění diplomacie, Prostor 1996

(konec článku Herman Göring)

Vytisknout referát Herman Göring | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela