Martin Luther

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 11x

(1483-1546) Německý církevní reformátor, zakladatel německého protestantismu. Teolog a filosof, vynikající znalec bible. V roce 1505 dostudoval práva a za dva roky se stal knězem (studoval i některé dřívější církevní reformátory a středověkou mystiku). Byl šokován praktikami, jež zažil na nejvyšších kněžských místech v Římě. Proto zamířil do Wittenbergu, kde se začal starat o své spasení. Základní myšlenky své reformy církve zformuloval v 95 tezích proti odpustkům (v roce 1517 je přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu) a vyzval všechny, kdo s ním nesouhlasí, k veřejné disputaci. Tím byla zahájena německá reformace (hlásal, že spasení je možné dosáhnout především skrze víru samu). V roce 1519 se v Lipsku veřejně přihlásil k názorům Jana Husa, v roce 1520 jej papež vyobcoval z církve a uvrhl do klatby církevní bulou (Luther ji veřejně spálil). V roce 1521 na zasedání říšského sněmu ve Wormsu byl vyzván, aby své teze odvolal. Po prohlášení kacířem se stáhl z veřejného života a pod ochranou saských kurfiřtů překládal na hradě Wartburgu do němčiny bibli a psal náboženské spisy a traktáty (překladem bible položil základy ke spisovné němčině). V roce 1529 na zasedání říšského sněmu ve Špýru předložili vyznavači Lutherových zásad protest proti zákazu reformace (odtud protestanti), o rok později sepsal jeho žák Philipp Melanchthon (1497-1560) základní články víry, které byly předloženy císaři na zasedání říšského sněmu v Augsburgu. Augsburgské vyznání se stalo základem církve luterské.

Dass man Kinder zur Schulen halten solle (On Keeping Children At School), 1530
De libero arbitrio (Concerning Free Will), 1524
De servo arbitrio (Concerning The Bondage Of The Will), 1525
Deutsche Messe (German Mass), 1526
Ermahnung zum Frieden (Exhortation For Freedom), 1525
Formula Missae (Formula Of The Mass), 1523
Grosser Katechismus (Large Catechism), 1529
Kleiner Katechismus (Small Catechism), 1529
Refutation Of The Argument Of Latomus, 1522
Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis (Confession Of The Lord's Supper), 1528
Von den Conciliis und Kirchen (Of Councils And Churches), 1539
Von weltlicher Obrigkeit (Of Earthly Government), 1523

(konec článku Martin Luther)

Vytisknout referát Martin Luther | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela