Démokritos

autor: Katka Šáchová datum: 15.09.2002 zobrazeno: 9x

Jedinou skutečností je neměnné jsoucno. Absolutní vznik z ničeho je nemyslitelný. Je nemožné zcela

popírat pohyb a mnohost. Nejsoucno existuje, totiž právě prázdný prostor.Následkem toho sestává svět z plného jsoucna, které vyplňuje prostor, a nejsoucího prázdna, prostoru.

Atomy - ono plné, které vyplňuje prostor, není jedno. Tvoří je nespočetná nepatrná tělíska, která pro jejich malé rozměry nevnímáme. Tato tělíska nemají v sobě žádné prázdno - svůj prostor zcela vyplňují. Nejsou dělitelná, proto se nazývají atomy = nedělitelný.

Atomy nezanikají, jsou neměnné, všechny jsou z téže látky, mají ale rozličnou velikost a jí odpovídající váhu. Všechno složené vniká spojením oddělených atomů a všechen zánik spočívá v rozlučování atomů dosud spojených.

Primární a sekundární vlastnosti - všechny vlastnosti věcí jsou výsledkem rozdílů ve tvaru, poloze, velkosti a uspořádání atomů, z nichž jsou složeny.

Vlastnost tíže, hustoty a tvrdosti = primární vlastnosti

Barva, teplo, vůně, chuť = sekundární vlastnosti (jsou subjektivní)

Pohyb atomů - nespočetné atomy se od věčnosti pohybují v nekonečném prostoru podle zákona tíže. Z jejich srážek a odrazů vzniká vířen, ve kterém se atomy spojují ve shluky, komplexy atomů. Tak se připojuje stejné ke stejnému a vznikají viditelné věci, tak od věčnosti vznikají a zanikají bezpočetné světy a my jsme součástí jednoho z nich. Takový vznik světa nevyžaduje žádného plánujícího a řídícího ducha ani pohybující síly.

Duše člověka - tělo a duše se skládá z atomů. Po smrti se atomy duše rozptýlí.

Etika - člověka šlechtí jeho duševní síla.

(konec článku Démokritos)

Vytisknout referát Démokritos | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela