Tomáš Akvinský

autor: Katka Šáchová datum: 15.09.2002 zobrazeno: 10x

Rozum a víra - Rozlišuje tzv. posvátnou nauku, do níž náleží i posvátná theologie opírající se o Písmo svaté a takto i o světlo božího zjevení, od věd z přirozeného světla rozumu. Pravda, kterou Bůh sesílá člověku nadpřirozenou cestou milosti jak předmět víry, nemění, nýbrž jen doplňuje pravdu z oné druhé sféry, tj. pravdu, kterou mu zpřístupňuje cestou přirozenou. Obě pravdy prýští od Boha.

Jedna a táž pravda nemůže být pro jednu a tutéž osobu, v jednom a témže čase zároveň předmětem víry i rozumového poznání. Víra a vědění se netýkají téže věci. Některé pravdy jsou nadrozumové, lidský

rozum přesahující, žádné z nich však nejsou protirozumové. Jsou nedokazatelné z hlediska lidského rozumu, ale nikoli z hlediska rozumu božského. K nim patří taková tajemství víry jako: vznik světa v čase a z ničeho, nauka o Trojici...

Předmětem přirozené theologie jsou pravdy, o nichž se Tomáš domníval, že jsou poznatelné ve světle přirozeného rozumu a racionálně dokazatelné. Mezi ně náleží boží existence, boží nemateriálnost...

Preference theologie a víry před filozofií a rozumem je u Tomáše nesporná a jednoznačná. Přirozený rozum musí sloužit víře. Slouží ji tak, že se snaží dokázat, že to, co víra obsahuje, není nemožné a brání víru před námitkami odpůrců.

Bytí - Jest jeden Bůh a tento Bůh je bytím.

Existence a esence - V každém stvořeném jsoucnu se esence a existence odlišují a mají se k sobě jako možnost a uskutečnění.

Esence je v řádu bytí stvořených jsoucen považována za čistou možnost. Skutečným bytím se stává teprve tím, že je aktualizována existencí. Existence jí propůjčuje hodnotu skutečnosti.

(konec článku Tomáš Akvinský)

Vytisknout referát Tomáš Akvinský | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela