Marco Polo

autor: Jakub Klímek datum: 24.2.2002 zobrazeno: 6x

Marco Polo se narodil roku 1254 v Benátkách. Roku 1271 odcestoval se svým otcem Nicolo a strýcem Matteem na východ. O tři roky později všichni tři dorazili do Pekingu k velkému chánu Kublajovi. V Číně zůstali plných sedmnáct let a Marco byl poměrně záhy přijat do císařových služeb. Z titulu své inspektorské funkce navštívil řadu čínských provincií, hlavně na jihozápadě uzemí, a po dobu tří let zastával úřad správce města Jang-čou. Roku 1292 obdržela rodina Polů povolení k návratu do vlasti a v doprovodu princezny určené za manželku mongolskému vládci z dynastie Ílchánů v Persii se všichni dostali námořní cestou přes Indočínu, Indonésii, Cejlon a Indii do Hormuzu v Perském zálivu. Odtud putovali po souši do Trapezuntu na Černém moři a lodí dopluli do Cařihradu. Do Benátek se vrátili roku 1295. Víme rovněž, že v jakési bitvě upadl Marco Polo do zajetí Janovanů a že ve vězení, z něhož se vrátil roku 1299, nadiktoval vzpomínky ze svých cest svému spoluvězni Rusticellovi z Pisy. Avšak právě okolnosti jeho zajetí zůstávají zahaleny tajemstvím. Po propuštění z vězení a návratu do svého rodného města Benátek žil Marco Polo ještě dvacet pět let. Tam se stal váženým obchodníkem a zúčastnil se mnoha obchodních transakcí. Je zachována i jeho závěť datovaná v den jeho smrti, tedy 8. ledna 1324. Ve své knize Milion mluví Marco Polo o sobě velice málo a jeho osobnost jakoby ustupovala do pozadí. Je to dáno také tím, že svoji knihu nepojal jako literární cestopis, nýbrž měl v úmyslu sepsat stručnou příručku obchodní geografie, obsahující rady a pokyny pro ty, kdo půjdou v jeho stopách. Za to, že se nakonec Milion stal ze suché příručky poutavým cestopisem, v němž se objevují i exkurze do dějin, popisy krajin, fauny a flory vděčíme asi Rusticellovi, jenž svého spoluvězně zahrnoval dotazy, které vybočovaly z úzce kupeckých zájmů a které odpovídaly spíše vkusu jiného publika jako jsou měšťani, rytíři apod. k nimž se v úvodu Milionu obrací a pro něž by zvyklý psát romantické příběhy o rytířích krále Artuše.

(konec článku Marco Polo)

Vytisknout referát Marco Polo | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela