Johann Wolfgang Goethe

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 10x

Johann Wolfgang von Goethe se narodil v dobře situované a vážené rodině ve Frankfurtu n. M. Studoval v Lipsku a Strasbourgu, kde se potkal s J. G. Hezdrem, filozofem, spisovatelem, literárním vědcem, s nímž stál u zrodu hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor). Pro tento proud německého preromantismu byla typická zejména idealizace silného jedince a jeho individuální vzpoury proti společenským poměrům - "génia" v prométheovském duchu. Proto bývalo toto hnutí nazýváno také "Génieperiode" (období géniů). V tomto duchu napsal v roce 1773 Goethe historickou hru Götz von Berlichingen, v níž proměnil loupeživého rytíře v postavu bojovníka proti tyranům a dal tak německému dramatu prvního politického hrdinu. Je to také první německá hra podle vzoru Shakespearova a hlavně: první hra hnutí Sturm und Drang, jež povzbudila další mladé dramatiky a následovníky Goethovy.
Od roku 1775, kdy přijal pozvání mladého vévody Karla Augusta, žil Goethe ve Výmaru, kde zastával státní a hospodářsko-organizační funkce. Na počátku tohoto údobí vytvořil další dvě hry: Clavigo a Stella. Na konci 18. století se ještě jednou vrátil k historické látce a k tématu boje za svobodu. Tentokrát byl titulním hrdinou hry Egmont, jeden z vůdců nizozemského odboje proti Španělům. V prvním roce 18. století byla ve Vídni uvedena Goethova hra Ifigenie na Tauridě s ústředním tématem vyslovujícím přesvědčení, že lidstvo může být zachráněno jen velkou obětí a humanitou. Tato hra, která byla inspirována tragédií Euripidovou, je mistrovským literárním dílem a patří v tomto smyslu k vrcholným podobám dramatu jako literatury. Torquato Tasso vyšel z nejosobnějších zkušeností Goethových. Je tragédií básníka na vévodském dvoře, kde se dostává do konfliktu život s talentem.
Největším dílem Goethovým je ovšem Faust. Začal na něm pracovat už v šedesátých letech 18. století. V prvním pojetí z roku 1790, které vyšlo roku 1866 jako fragment pod jménem Urfaust, byl Faust v duchu konce 18. století postavou, která vášnivě touží po seberealizaci proti ortodoxnímu křesťanskému náboženství, měšťácké morálce a scholastické vědě. První díl "velkého" Fausta vyšel roku 1808, druhý dopsal Goethe v roce 1830 a byl zveřejněn až rok po jeho smrti - 1833. Svůj námět proměnil v báseň plnou nejzákladnějších problémů celého lidstva, jež sice vycházejí ze zkušeností Goethovy doby, ale jsou formulovány tak, že znovu a znovu vystupují do kteréhokoliv času. Je to především proto, že se z Fausta stal mnohovrstevnatý symbol člověčenství. Na druhé straně lze Faustovo jednání, jeho příčinu i cíl formulovat celkem jednoduše. Je to hledání životního štěstí: okamžiku, kdy člověk plně pocítí a pozná, že dosáhl smyslu svého bytí. Goethe do tohoto díla zahrnul dějiny lidstva stejně jako mytologii; obsáhl minulost, ale zamířil i do budoucnosti. V postavě Fausta Goethe jednou provždy dotvořil typ, jenž se stal velkolepou interpretací lidského snažení. Zároveň dal tímto dílem světové dramatické tvorbě jeden z největších literárních odkazů, jenž překračuje běžná kritéria a přímo školsky reprezentuje "klasické hodnoty".

Faust
Faust je vskutku fenomén světové, evropské i německé literatury v tom nejvlastnějším slova smyslu: vyjímečný, jedinečný jev. Johann Wolfgang Goethe v něm vytvořil velké dílo básnické i myslitelské. Věčné faustovské téma lidského hledačství, které se snaží najít smysl lidského žití a dojít tak ke štěstí, pozdvihl do ohromných výšin. Ale Faust je také divadlo; divadlo se spoustou situačních proměn, jimiž Fausta provádí Mefisto, divadlo s velkými monology a dialogy, v nichž se uvažuje o mnoha složitých a závažných otázkách. A je to i příběh velké tragické lásky Fausta a Markétky. To všechno zahrát a předvést je úkol skoro nadlidský. Ale stojí za to se o něj znovu a znovu pokoušet. Neboť setkání s Faustem je jako "prověřování" sil a schopností souboru, ne-li přímo celé divadelní kultury.


(konec článku Johann Wolfgang Goethe)

Vytisknout referát Johann Wolfgang Goethe | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela