Romain Rolland

autor: neuveden datum: 24.2.2002 zobrazeno: 9x

Romain Rolland : Petr a Lucie
Uplynulo více než 6 desetiletí od doby, kdy se knížka o Petrovi a Lucii poprvé objevila ve výkladech pařížských knihkupců. Dnes už si málokdo umí představit ovzduší onoho roku 1920, kdy v celém světě ještě čpěl popel ze spálenišť nedávno skončené světové války. Život začínal znovu. A s vášnivou touhou po novém začátku a s explozí lásky, (neboť vše lidské začíná láskou), se spojovala stejně vášnivá nenávist k válce, (protože láska nikdy nemůže být lhostejná k zlu, jež ji v podstatě ohrožuje): Poselství velkých příběhů lásky jsou proto i poselstvím odporu proti válce jako hlavnímu zlu ohrožujícímu celé lidstvo. Plně to platí také o milostné povídce Romaina Rollanda Petr a Lucie.

K bližší a přesnější charakteristice knížky nechť poslouží citát z akademických Dějin francouzské literatury: „Citově strhující příběh tragické mladé lásky byl inspirován bombardováním Paříže na Velký pátek roku 1918, při němž zahynulo několik Rollandových přátel – mezi nimi i mladý malíř a jeho žena. V literárním přepodstatnění jde o pouhé dva měsíce čisté lásky studenta Petra a z existenčních důvodů nedostudované výtvarnice Lucie. Jejich láska nese v sobě jakoby předznamenání smrti: zrodila se v době poplachů a nadto Petrov do půl roku hrozí odvod na válečné jatky (. . . ) Petr se k Lucii přimyká celou svou bytostí, a octnuv se v citovém klimatu jejího světa (. . .), začíná ztrácet jistotu synka ze zámožné rodiny a klade si stále častěji otázku po oprávněnosti buržoazního řádu a po smyslu života. Ve velikonočním týdnu měla láska Petra a Lucie vyvrcholit, zatím je však při velkopátečním varhanním koncertu v pařížském chrámu Saint Gervais čeká „zasnoubení na věčnost“ (. . . ) Na nemnoha stránkách útlého příběhu ožívá vnitřní svět obou hrdinů, jakoby uzavřených a chtěně se uzavírajících před zlým okolním světem, avšak tento svět je neustále přítomen ne jako kulisa, ale jako součást jejich světa nejvnitřnějšího.

V rollandovském realistickém umění jsou i city a snění poznamenány svou dobou. V daném případě tragicky poznamenány. V něžném a tragickém, nesmyslnou válkou předznamenaném příběhu nevyžité lásky, v intimních scénách citů a snů je přítomen i svět sociálních konfliktů a protikladných společenských mentalit, který by i bez hrůz války nebyl přál rozvoji čisté lásky . . . “.

(konec článku Romain Rolland)

Vytisknout referát Romain Rolland | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela