Guillaume Apollinaire

autor: Tom Drávok datum: 24.2.2002 zobrazeno: 8x

Vlastným menom Wilhem Apolinaris Kostrowicki, francúzsky básnik a spisovateľ sa narodil 28.8. 1880 v Ríme a zomrel 9.11. 1918 v Paríži. Bol synom poľskej šľachtičnej a talianskeho šľachtica Francesca Flugiho d´Aspermonta. Študoval v Monacu, Cannes a Nice. Od roku 1898 žil v Paríži a cestoval po Belgicku, Porýnsku, Holandsku a strednej Európe (navštívil aj Prahu), čo sa odrazilo v jeho tvorbe. Po návrate do Paríže 1902 bol bankovým úradníkom a spolupracovníkom revue a časopisov ( La Plume, Vers et prose, La Phalange, Les Soirées de Paris a i.). Spolupracoval na vydaniach libertínskych autorov. Propagoval kubizmus v esejach Peintres cubistes (Kubistickí maliari, 1913). V jeho prvej knižke L´Enchanteur pourrissant (Hnijúci čarodejník, 1909) písal o Merlinovi. Básnickú zbierku Le Bestiaire ou Cortege d´Orphée (Bestiár alebo Orfeov sprievod, 1911) inšpirovali stredoveké zbierky o zvieratách, ktoré Apollinaire naplnil humorom a modernou senzibilitou. Medzník vo vývine modernej poézie znamenala zbierka Alcools (Alkoholy, 1913), najmä úvodná báseň Zone (pásmo, v ktorej rozvinul svojrázne videnie sveta. V Alkoholoch spracoval rozmanité témy, nálady a použil rozličné básnické techniky, simultánne zábery, prelínanie prítomnosti a minulosti, jemnú hru prírodných a civilizačných motívov. V auguste 1914 sa Apollinaire dobrovoľne prihlásil na verdunský front, 1916 bol ranený, dva razy mu operovali lebku. Na fronte napísal časť zbierky Calligrammes (Kaligramy, 1918) nazvanej podľa básní – obrazov typograficky upravených do rozmanitých tvarov podľa námetu básne (napr. hviezda, okuliare, vodomet). K hovorovej reči sa priblížili básne – rozhovory úryvkami konverzácie, odpočúvanej náhodou na ulici, v reštaurácii a podobne a vloženej do textu básne. Vydal L´Hérésiarque et Cie (Kacír a spol., 1910), zbierku trpkých poviedok so šokujúcimi námetmi a so značne uvoľnenou stavbou, pôsobiacou dojmom montáže viacerých motivistických a štylistických vrstiev. čo uplatnil aj v románe La Femme assise (Sediaca žena, 1920). Z fragmentov je zložená autobiografia Le Poéte assassiné (Zavraždený básnik, 1916, úplné vydanie 16559) zachytávajúca niektoré etapy básnikovho ťažkého dospievania. V satirickom náčrte pre music – hall Les Mamelles de Tirésias (Tiréziove prsníky, 1918) protestoval proti meštiackym konvenciám. Hra Couleur du temps (Farba času, 1920) nebola predvedená. Roku 1952 bola uverejnená parodická piesňová komédia Casanova. Apollinaire podľahol španielskej chrípke. Jeho tvorby mala veľký význam pre vývin literárneho modernizmu. Sviežou lyrikou, aplikáciou nesmierne bohatej škály tónov a novátorskými formami (nevšedné typografické usporiadanie) mal značný vplyv na mladšie básnické generácie.

(konec článku Guillaume Apollinaire)

Vytisknout referát Guillaume Apollinaire | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela