Josef Svatopluk Machar

autor: (neuveden) datum: 01.09.2002 zobrazeno: 22x

(29.02.1864 - 17.03.1942)


- český básník, prozaik, fejetonista, politik a novinář

- narodil se v Kolíně, kde jeho otec byl mlynářským stárkem

- studoval gymnázium v Praze

- po vojenské službě získal pomocí profesora Alberta zaměstnání ve vídeňské bance, kde pracoval téměř až do konce první světové války

- z Vídně udržoval čilý styk s pražským kulturním životem

- byl obávaným a prudkým polemikem

- spolupracoval s časopisem Čas, jehož redaktorem byl Herben, dále pak s časopisem Rozhledy a také se sociálně demokratickými Vídeňskými listy

- s F. X. Šaldou redigoval časopis Novina

- za 1. světové války byl uvězněn

- po vytvoření samostatného státu zastával vysokou funkci generálního inspektora Československé armády, brzy se však rozešel se svými dřívějšími přáteli, zejména pak s prezidentem T. G. Masarykem

- autor Manifestu České moderny, mluvčí generace Česká moderna

- představitel realistické subjektivní a politické lyriky


DÍLO:

lyrika "Confiteor I. - III. (česky Vyznávám); Čtyři knihy sonetů"
epika "Zde by měly kvést růže"
satirický pamflet "Boží bojovníci"
politicky orientovaná sbírka "Tristium Vindobona (česky Žalozpěvy z Vídně)"
sbírky "Golgata"
antická díla "Svědomí věků; Jed z Judey; V záři helénského slunce"
fejetony "Za rána; Knihy fejetonů; Českým životem; Vídeňské profily"
protiklerikalistická díla "Katolické povídky; Antika a křesťanství; Klerikalismus mrtev!"
autobiografická próza "Konfese literáta; Nemocnice; Kriminál; Třicet roků; Pět roků v kasárnách"


(konec článku Josef Svatopluk Machar)

Vytisknout referát Josef Svatopluk Machar | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela