Adolf Hoffmeister

autor: ze seznam.cz datum: 05.09.2002 zobrazeno: 19x

se narodil v r. 1902 v Praze - spisovatel, dramaturg, publicista a výtvarník. V r. 1925 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, po studiích se stal společníkem právnické kanceláře, která patřila jeho otci. Byl zakladatelem Devětsilu, členem Spolku výtvarných umělců Mánes, členem kulturněpolitických organizací: Levá fronta, Společnost pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem, Klub českých a německých divadelních pracovníků. Po nacistické okupaci emigroval do Francie. V Paříži byl ve spojení s odbojovými organizacemi a založil i centrum čs. exilových kulturních pracovníků. V září 1939 byl za "protifrancouzskou činnost" zatčen. Ačkoliv jej pařížský vojenský tribunál po sedmi měsících věznění zprostil viny, byl internován v několika koncentračních táborech. Po kapitulaci Francie byl propuštěn, při útěku do Maroka znovu zadržen, vězněn na lodi Canada a v koncentračním táboře v Tangeru. Později se přes Portugalsko a Kubu dostal do USA. Anabázi později popsal v knize Turistou proti své vůli. Během svého pobytu v USA působil jako redaktor v newyorském Úřadu pro válečné informace a hlasatel a redaktor Hlasu Ameriky. Po válce se vrátil domů. V letech 1945-48 byl přednostou odboru pro kulturní styky se zahraničím na Ministerstvu informací a čs. velvyslancem v Paříži. V r. 1951 se stal profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (speciální kurz kresleného a loutkového filmu). V letech 1965-67 byl předsedou Svazu čs. výtvarných umělců a předsedou pražského centra PEN-klubu. Díky svým uměleckým schopnostem byl zván do uměleckých porot doma i v zahraničí. Po roce 1970, kdy mu byla zakázána veškerá práce veřejná, publikační i výstavní, odešel do důchodu. Zemřel 24. 7. 1973 v Říčkách v Orlických horách.

(konec článku Adolf Hoffmeister)

Vytisknout referát Adolf Hoffmeister | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela