George Washington

autor: Zdeněk Havlíček datum: 24.2.2002 zobrazeno: 10x

Americký státník , první prezident USA. Pocházel z bohaté plantážnické rodiny. Narodil se 22.2.1732 v Bridge's Creeku , zemřel 13.12.1799 v Mount Vernonu (obě místa ve Virginii).
Washingtovi se nedostalo systematické školské výuky-jen soukromých lekcí učitelů.Tři roky se věnoval povolání civilního geometra(zeměměřiče),nikdy mnoho nečetl a po celý život se vždy přikláněl spíše k praxi než k teorii.podle původu mu příslušelo místo v Dolní sněmovně Virginie ,kde však takřka nikdy nevystupoval vzhledem ke svým nevalným debatním a řečnickým vlohám.Přesto byl jako politik vážen a považován za hlavu
Protibritské opozice ve Virginii.Po vypuknutí sporu kolonií s Velkou Britanii se přidal na stranu kolonií a jako zástupce Virginie se zúčastnil prvního kontinentálního kongresu (1974).Vzhledem ke zkušenostem z války s Francií kdy byl nejprve podplukovníkem a pak velitelem virginské milice, se roku 1775 stal vrchním velitelem vojsk kontinentálního kongresu.
Převzal armádu ve velmi neutěšeném stavu-rozloženou korupcí , žárlivostí,malomyslností a zradou.
V této takřka beznadějné situaci projevil osobní a mravní velikost.Boj vedl zdrženlivě a opatrně,což mu vyneslo řadu výtek ,avšak zadané situace zvolil asi jediné možné řešení.Vydržel až do doby, kdy vývoj v Evropě(válka V. Británie s Francií,Španělskem a Nizozemím) dalekosáhlé vázal síly nepřítele.Teprve potom svedl rozhodující bitvy.Po dobytí Yorktownu uzavřel roku 1783 vítězný mír.
Ihned po skončení se Washington uchýlil do soukromí.Ne na dlouho.Tváří v tvář nebezpečí anarchie a sporu mezi nejednotnými americkými koloniemi se uvolil převzít funkci předsedy ústavodárného shromáždění,svolaného do Filadelfie a pověřeného vytvořit z rozpadajícího se spolku kolonii jednotný stát(1787).
Odmítl přijímat impulsy Velké francouzské revoluce,šířící se Amerikou vystupoval proti demokratickým požadavkům a zastával politiku nevměšování do evropských sporů.Roku 1789 byl jednohlasně zvolen 1.prezidentem USA.Washington byl jedním ze zakladatelů systému 2.politických stran v zemi.Dokázal splatit státní dluh a reorganizovat správu země i armádu.Podporoval znovunavázání styků s V.Britanií.Jeho zásluhy i politické způsobily , že byl roku 17993 opětovně zvolen.Jeho politika dobrých vztahů k V.Británií a zdrženlivosti vůči Francii mu však způsobila řadu nepřátel, takže se roku 1798 vzdal prezidentského úřadu.
Když se zdálo že roku 1798 dojde k válce mezi USA a Francii,vyhověl Washington prezidentu J.Q.Adamsovi a přijal jmenování vrchním velitelem americké armády v hodnosti generálporučíka.Zanedlouho však zemřel.
Američané uctili památku svého 1.prezidenta pojmenováním jednoho ze států i svého hlavního města jeho jménem.

(konec článku George Washington)

Vytisknout referát George Washington | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela