kníže Svatopluk

autor: (neuveden) datum: 15.09.2002 zobrazeno: 4x

Podle Břetislavovy stařešinské posloupnosti měl být Svatopluk, starší syn Oty I. Olomouckého a Eufemie Uherské, po smrti Vratislava II. v roce 1092 českým knížetem. Na trůn se však prosadil Břetislav II. Podobně tomu bylo po jeho smrti o osm let později, kdy se stal knížetem mladší Břetislavův bratr Bořivoj II. Ve snaze prosadit své nároky začal Svatopluk proti němu vést válku. Po neúspěšném tažení v roce 1105 se vrátil na Moravu, ale pomocí intrik dosáhl, že Bořivoj byl o dva roky později sesazen. Po patnácti letech čekání dosedl roku 1107 Svatopluk konečně na český knížecí stolec. Při snaze o potvrzení volby u římského krále Jindřicha V. byl uvězněn. Svoboda mu byla slíbena za zaplacení neobyčejně vysoké náhrady (10 000 hřiven stříbra, tedy více než 2,5 tuny drahého kovu), kterou kníže nemohl sehnat. Po složení dvou třetin sumy byl propuštěn za závazek, že bude bojovat spolu s římským králem proti králi uherskému. Svatopluk si vedl úspěšně v Uhrách, ale do Čech vpadli Poláci, což bylo dáváno za vinu Vršovcům. Tento poslední český rod, který mohl s vládnoucími Přemyslovci soupeřit o moc, byl vyvražděn roku 1107. Při nové válce s uherským králem přišel Svatopluk na Moravě o oko. Když se vypravil na pomoc Jindřichovi V. do Slezska, byl v září 1109 neznámým vrahem probodnut oštěpem. Ten mohl být (podle soudobých názorů) poslán posledním Vršovcem Janem Tistovým, možná také příbuznými sesazeného Bořivoje II. Za své krátké vlády se Svatopluk osvědčil jako energický a bojovný panovník, který byl u lidu oblíben.

(konec článku kníže Svatopluk)

Vytisknout referát kníže Svatopluk | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela